Riigikantselei strateegia 2022-2025

Riigikantselei eesmärk on seista hea, tõhusa ja avatud riigivalitsemise eest. Meie eesmärkide saavutamist toetavad väärtused on avatus, meisterlikkus ja usaldusväärsus. Need väärtused liidavad meie inimesi, kes järgivad neid oma töös ja suhtluses.

Meie põhiväärtused on avatus, meisterlikkus ja usaldusväärsus

Riigisekretär Taimar Peterkop

Loe edasi

Meie personalistrateegia 2022-2025

  •  Riigikantselei on töötaja ja keskkonnasõbralik tunnustatud tööandja.
  • Oleme oma ala eksperdid. Oleme valdkonna tulemuslikuks eestvedamiseks vajalike hoiakute ning tipptasemel oskuste ja teadmistega. Väärtustame enda arengut.
  • Meil on väärtuspõhiselt juhitud organisatsioon, kus töötavad tugevad juhid igal tasandil.

Loe edasi

Riigikantselei koordineerib "Eesti 2035" elluviimist

„Eesti 2035” on riigi pikaajaline arengustrateegia, mille loomise eesmärk on kasvatada ja toetada meie inimeste heaolu nii, et Eesti oleks ka kahekümne aasta pärast parim paik elamiseks ja töötamiseks.

Strateegia annab ühtse suuna erinevate valdkondade poliitikakujundajatele ja otsustajatele ning eurorahade kasutamisele. Strateegia koostamist on alates 2018. aastast vedanud koos rahandusministeeriumiga Riigikantselei strateegiabüroo. Kaasatud on olnud üle 30 katuspartneri ning koosloomes on oma panuse andnud pea 17 000 inimest.

Valitsusportaal on riigi keskne infokanal

Riigikantselei on vedamas projekti, millega uuendatakse 2014. aastal kasutusele võetud valitsusportaali. Uueneb nii valitsusportaali välimus, sisu kui ka funktsionaalsus.  Kahe aasta eesmärgiks on seatud enamuse valitsusasutuste veebilehtede portaali kolimine.

Valitsusportaal liidab valitsuse, riigikantselei, ministeeriumite ja teiste valitsusasutuste veebilehed virtuaalseks keskkonnaks ja annab selge ülevaate valitsuse ja valitsusasutuste eesmärkidest ja tegevusest.

Riigikantselei on valitsusportaali kui valitsuskommunikatsiooni keskse kanali koordinaator. Valitsusportaali keskse haldus- ja majutusteenuse pakkuja on rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus.

Riigisekretär on Taimar Peterkop

Riigisekretär korraldab Vabariigi Valitsuse tööd ja juhib Riigikantseleid. Riigisekretär koostab valitsuse istungi päevakorra kava ja võtab sõnaõigusega osa valitsuse istungitest. 

Riigisekretär jälgib, et Vabariigi Valitsuse õigusaktide eelnõud oleksid vastavuses põhiseaduse ja teiste seadustega, ning annab kaasallkirja valitsuse määrustele, korraldustele ja istungi protokollidele.

Loe edasi

Riigikantselei aitab tagada head riigivalitsemist

Riigikantselei on Vabariigi Valitsuse juures olev valitsusasutus, kelle eesmärk on toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit poliitika kujundamisel ja elluviimisel ning aidata tagada head riigivalitsemist. 

Meie eesmärkide saavutamist toetavad väärtused on avatus, meisterlikkus ja usaldusväärsus. Need väärtused liidavad meie inimesi, kes järgivad neid oma töös ja suhtluses.

Loe edasi

Stenbocki maja on valitsuse ja riigikantselei asukoht

Stenbocki majas toimuvad valitsuse istungid, seal töötavad igapäevaselt peaminister ja Riigikantselei. Esimese istungi Stenbocki majas pidas valitsus 8. augustil 2000. 

Hoone esinduskorrusel paiknevad valitsuse istungisaal, riigivanemate saal ning peaministri esindus- ja tööruumid. Lisaks on esindusruumina kasutusel riigipitsati saal. Majas paikneb ka valitsuse pressikonverentsi ruum.

Loe edasi