Riigikantselei koordineerib "Eesti 2035" elluviimist

„Eesti 2035” on riigi pikaajaline arengustrateegia, mille loomise eesmärk on kasvatada ja toetada meie inimeste heaolu nii, et Eesti oleks ka kahekümne aasta pärast parim paik elamiseks ja töötamiseks.

Strateegia annab ühtse suuna erinevate valdkondade poliitikakujundajatele ja otsustajatele ning eurorahade kasutamisele. Strateegia koostamist on alates 2018. aastast vedanud koos rahandusministeeriumiga Riigikantselei strateegiabüroo. Kaasatud on olnud üle 30 katuspartneri ning koosloomes on oma panuse andnud pea 17 000 inimest.

Valitsusportaal on riigi keskne infokanal

Riigikantselei on vedamas projekti, millega uuendatakse 2014. aastal kasutusele võetud valitsusportaali. Uueneb nii valitsusportaali välimus, sisu kui ka funktsionaalsus.  Kahe aasta eesmärgiks on seatud enamuse valitsusasutuste veebilehtede portaali kolimine.

Valitsusportaal liidab valitsuse, riigikantselei, ministeeriumite ja teiste valitsusasutuste veebilehed virtuaalseks keskkonnaks ja annab selge ülevaate valitsuse ja valitsusasutuste eesmärkidest ja tegevusest.

Riigikantselei on valitsusportaali kui valitsuskommunikatsiooni keskse kanali koordinaator. Valitsusportaali keskse haldus- ja majutusteenuse pakkuja on rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus.

Iseseisvuse taastamise 30. aastapäev

Kolm aastakümmet tagasi taastati rahvuslikul üksmeelel Eesti Vabariik. 20. augustil 1991 otsustas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu taastada Eesti iseseisvuse. Esimesena tunnustas Eesti taastatud iseseisvust Islandi Vabariik.

1918. aastal rajatud ning tänaseks enam kui 100-aastase Eesti Vabariigi taasiseseisvumise loos on mitmeid märgilise tähendusega sündmuseid, mis kannavad endas nii sümboolset kui ka sisulist väärtust. Nende lugude tundmaõppimine, olulise teadvustamine ning väärtustamine taasloob ja tugevdab ühiskonna liikmete (sh eri põlvkondade) ajaloomälu, identiteeti ning ühiskonna sidusust. Üht riiki kannavad alati tema inimesed, mistõttu on oluline, et inimesed teaksid ja mõtestaksid Eesti riigi lugu.

Iseseisvuse taastamine 30 programm startis noorteprojektidega aprillis ja kestis kuni oktoobrini 2021. Pidustuste põhipäev oli 20. august, mis kulmineerus unikaalse, vaid ainult suure pidupäeva  õhtuks kokku pandud öölaulupeoga "Vaba Eesti!" korraga kahes linnas – Tallinnas lauluväljakul ja Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Öölaulupidu jõudis  ERRi kaudu kõikide Eesti inimesteni.

Vaata rohkem iseseisvuse taastamine 30 veebilehel www.30aastat.ee.

Vaata rohkem iseseisvuse taastamine 30 noorteprojektid.

Suursündmused ja üritused

 • Teemapäevad õpilastele Eesti Vabariigi omariikluse taastamisest
 • Tänuürituste sari koolides „Vaba Eesti eest!“
 • Noorteprojektid koostöös õpetajate aineühendustega: õpimapp „Eesti omariikluse taastamine“, sõnaloominguvõistlus „Kiri peaministrile“, e-viktoriin „Olen rahatark“ ja digitaalsete kollaažide konkurss „TaasPILDIL“
 • Vabamu rändnäitus "Taasiseseisvunud Eesti: 30 aastat vabadust ja vastutust"
 • Kaheksa muuseumi ühisnäitus „Tähelepanu! Start! 1991!“
 • 5-osaline saatesari, mis avab Eesti taasiseseisvumiseni viinud protsesse läbi erinevate inimeste lugude
 • Erinevate õpilasmalevate tegevused
 • 20. Augusti Klubi konverents
 • 20. augusti sündmused
 • Eesti õpetajate suurkogu
 • Ajarännak aastasse 1991

Riigisekretär on Taimar Peterkop

Riigisekretär korraldab Vabariigi Valitsuse tööd ja juhib Riigikantseleid. Riigisekretär koostab valitsuse istungi päevakorra kava ja võtab sõnaõigusega osa valitsuse istungitest. 

Riigisekretär jälgib, et Vabariigi Valitsuse õigusaktide eelnõud oleksid vastavuses põhiseaduse ja teiste seadustega, ning annab kaasallkirja valitsuse määrustele, korraldustele ja istungi protokollidele.

Loe edasi

Riigikantselei aitab tagada head riigivalitsemist

Riigikantselei on Vabariigi Valitsuse juures olev valitsusasutus, kelle eesmärk on toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit poliitika kujundamisel ja elluviimisel ning aidata tagada head riigivalitsemist. 

Meie eesmärkide saavutamist toetavad väärtused on avatus, meisterlikkus ja usaldusväärsus. Need väärtused liidavad meie inimesi, kes järgivad neid oma töös ja suhtluses.

Loe edasi

Stenbocki maja on valitsuse ja riigikantselei asukoht

Stenbocki majas toimuvad valitsuse istungid, seal töötavad igapäevaselt peaminister ja Riigikantselei. Esimese istungi Stenbocki majas pidas valitsus 8. augustil 2000. 

Hoone esinduskorrusel paiknevad valitsuse istungisaal, riigivanemate saal ning peaministri esindus- ja tööruumid. Lisaks on esindusruumina kasutusel riigipitsati saal. Majas paikneb ka valitsuse pressikonverentsi ruum.

Loe edasi