Teabenõude esitamine

Riigiasutustel info saamine ja ettepanekutele vastamine on reguleeritud seadustega. Õigusaktidest tulenevalt on teabe saamiseks ning ettepanekute tegemiseks erinevad tähtajad ja vormid.

Teabenõue

Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on Riigikantseleil juba olemas. Vastuse saate 5 tööpäeva jooksul. Avalikule teabele juurdepääsu tingimused, kord ja viisid ning juurdepääsu võimaldamisest keeldumise alused on sätestatud avaliku teabe seaduses. 

Loe avaliku teabe seadust

Selgitustaotlus

Kui soovite Riigikantseleilt teavet, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet, siis on tegu selgitustaotlusega. Saate küsida selgitusi õigusaktide ja eelnõude, Riigikantselei tegevust reguleerivate õigusaktide ning valitsemisala ja tegevuse kohta. Vastuse saate kuni 30 päeva jooksul. 

Märgukiri

Märgukirjaga võite teha Riigikantseleile ettepanekuid asutuse töö korraldamiseks ja valdkonna arengu kujundamiseks ning edastada teavet. Vastuse saate 30 päeva jooksul.

Loe seadusest täpsemalt

Teabenõude vorm

Riigiasutustel info saamine ja ettepanekutele vastamine on reguleeritud seadustega. Õigusaktidest tulenevalt on teabe saamiseks ning ettepanekute tegemiseks erinevad tähtajad ja vormid.

Viimati uuendatud 24.05.2021