Stipendium Eesti riigijuhid 1918-1940/1944

Riigikantselei asutas stipendiumi „Eesti riigijuhid 1918–1940/1944“ 2007. aastal. Valminud käsikirjad avaldatakse Rahvusarhiivi asutatud Eesti riigimeeste elulugude sarjas.

Riigikantselei stipendiumi "Eesti riigijuhid 1918–1940/1944" statuut

 1. Riigikantselei asutab stipendiumi "Eesti riigijuhid 1918–1940/1944" soovides meeles pidada Eesti riigi rajajaid, väärtustada meie riikluse ajalugu ning kaasa aidata selle uurimisele.
   
 2. Stipendium antakse eestikeelse uurimistöö eest Eesti riigivanemate ja peaministrite aastatel 1918–1940/1944 (Friedrich Akel, Ado Birk, Kaarel Einbund (Eenpalu), Jüri Jaakson, Juhan Kukk, Ants Piip, Konstantin Päts, August Rei, Otto Strandman, Jaan Teemant, Otto Tief, Jaan Tõnisson, Jüri Uluots) tegevuse uurimise toetamiseks ja nende tervikbiograafiate koostamiseks. Iga riigijuhi uurimiseks antakse välja üks stipendium.
   
 3. Igal aastal võidakse välja anda kuni kolm stipendiumi.
   
 4. Stipendiumi võivad taotleda kõik ajalooalase teadusliku uurimistöö kogemust omavad isikud.
   
 5. Stipendiumi suurus määratakse stipendiumi välja kuulutades. 25 protsenti stipendiumist saab töö koostaja uurimise algul ja 75 protsenti pärast sada, kui riigiarhivaari poolt moodustatud komisjon on tunnistanud uurimistöö nõuetele vastavaks.
   
 6. Riigikantselei kuulutab stipendiumi taotlemiseks välja avaliku konkursi üldjuhul  Eesti Vabariigi aastapäevaks, 24. veebruariks. Sellest antakse teada ajalehtedes Postimees ja Päevaleht ning Riigikantselei ja Rahvusarhiivi veebilehel.
   
 7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Rahvusarhiivile esitada:
  1. avaldus;
  2. elulookirjeldus koos isiku- ja kontaktandmetega;
  3. seniste uurimuste ja publikatsioonide nimekiri;
  4. lühike põhjendus koos uurimistöö ideekavandi, kasutatavate allikate ülevaate ja töö valmimise ajakavaga (maksimaalselt kolm aastat).
    
 8. Riigiarhivaar moodustab teadusekspertidest stipendiumikomisjoni, kelle ülesandeks on:
  1. stipendiumitaotluste läbivaatamine ja stipendiumisaajate otsustamine;
  2. stipendiaatide valminud käsikirjade läbivaatamine ning nende nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine.
    
 9. Stipendiumikomisjonil on õigus vastaval aastal nõuetekohaste taotluste puudumisel stipendiumi mitte välja anda.
   
 10. Riigikantselei annab stipendiumisaajatest teada pressiteates ning Riigikantselei veebilehel üldjuhul iga aasta võidupühaks, 23. juuniks.
   
 11. Stipendiumisaaja ja Riigikantselei sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi väljamaksmise tähtajad ja uurimistöö valmimise ajakava.
   
 12. Stipendiumikomisjoni poolt heakskiidetud käsikirjad avaldatakse Eesti riigimeeste elulugude sarjas, mille on asutanud Rahvusarhiiv.

2008. aastal stipendiumi pälvinud professor Jüri Anti koostas monograafia "August Rei - Eesti riigimees, poliitik, diplomaat". See on esimene raamat, mis ilmus Rahvusarhiivi asutatud riigimeeste elulugude sarjas. 

Foto raamatu "August Rei - Eesti riigimees, poliitik, diplomaat" esitluselt 22.06.2012, Riigikantselei

2012. aastal stipendiumi pälvinud Indrek Paavle koostas raamatu „Õiguse ja omariikluse eest : Otto Tief (1889–1976)“". Raamat on Rahvusarhiivi asutatud riigimeeste elulugude sarjas teine. 

Foto raamatu „Õiguse ja omariikluse eest : Otto Tief (1889–1976)“ esitluselt 19.09.2014, Riigikantselei

2013. aastal stipendiumi pälvinud Toomas Karjahärmi ja Ago Pajuri monograafia „Konstantin Päts. Poliitiline biograafia.“ on Rahvusarhiivi asutatud riigimeeste elulugude sarjas kolmas. 

Foto raamatu „Konstantin Päts. Poliitiline biograafia.“esitluselt 23.02.2018 Pärnus, autor Aron Urb

2013. aastal stipendiumi pälvinud Krista Aru monograafia „Jaan Tõnisson – rahvajuht ja riigivanem“ on neljas raamat Rahvusarhiivi asutatud riigimeeste elulugude sarjas. 

Foto raamatu „Jaan Tõnisson – rahvajuht ja riigivanem“ esitluselt 18.11.2019 Tartus, autor Timo Arbeiter

Stipendiumikonkursid

Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurimise stipendiumi saab Olev Liivik, 22.06.2020

Riigikantselei kuulutab välja stipendiumikonkursi Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurijatele, 21.02.2020

Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurimise stipendiumi saab Kalev Kukk, 21.06.2019

Riigikantselei kuulutab välja stipendiumikonkursi Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurijatele, 22.02.2019

Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurimise stipendiumi saab Küllo Arjakas, 22.06.2018

Riigikantselei kuulutab välja stipendiumikonkursi Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurijatele, 20.02.2018

Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurimise stipendiumi saab Mari-Leen Tammela, 22.06.2017

Riigikantselei kuulutab välja stipendiumikonkursi Eesti riigijuhtide tegevuse uurijatele, 23.02.2017

Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurimise stipendiumi saab Hent Kalmo, 22.06.2016

Riigikantselei kuulutab välja stipendiumikonkursi Eesti riigijuhtide tegevuse uurijatele, 23.02.2016

Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurimise stipendiumi saab Priit Rohtmets, 19.06.2015

Riigikantselei kuulutab välja stipendiumikonkursi Eesti riigijuhtide tegevuse uurijatele, 18.02.2015

Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurimise stipendiumi saab Ivo Juurvee, 20.06.2014

Riigikantselei kuulutab välja stipendiumikonkursi Eesti riigijuhtide tegevuse uurijatele, 25.04.2014

Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurimise stipendiumid pälvisid Aru, Karjahärm ja Pajur, 21.06.2013

Riigikantselei kuulutab välja stipendiumikonkursi Pätsi ja Tõnissoni eluloo uurijatele, 27.03.2013

Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurimise stipendiumi pälvis Indrek Paavle, 22.06.2012 

Riigikantselei kuulutab välja stipendiumikonkursi Eesti riigijuhtide tegevuse uurijatele, 20.02.2012

Eesti riigijuhtide uurimisstipendiumi saab 2008. aastal Jüri Ant, 20.06.2008

Riigikantselei kuulutab välja stipendiumikonkursi Eesti riigijuhtide tegevuse uurijatele, 02.04.2008

Eesti riigijuhtide uurimisstipendiumi saab 2007. aastal Peeter Järvelaid,  22.06.2007

Riigikantselei asutab stipendiumi Eesti riigijuhtide tegevuse ja elulugude uurimiseks, 23.02.2007

Viimati uuendatud 18.02.2021