Sa oled siin

Arengukava

 

Varasemad arengukavad
 

Riigikantselei arengukava 2016-2019 (pdf) (229.41 KB)
Riigikantselei arengukava 2015-2018 (pdf) (40.96 KB)
Riigikantselei arengukava 2014-2017 (pdf) (194.53 KB)
Riigikantselei arengukava 2013-2016 (pdf) (42.21 KB)
Riigikantselei arengukava 2012-2015 (pdf) (40 KB)
Riigikantselei arengukava 2011-2014 (pdf) (56.05 KB)
Riigikantselei arengukava 2010-2013 (pdf) (77.49 KB)
Riigikantselei arengukava 2009-2012 (pdf) (90.61 KB)
Riigikantselei arengukava 2008-2011 (pdf) (109.59 KB)
Riigikantselei arengukava 2007-2010 (pdf) (79.51 KB)
SIGMA 1997. aasta raport (inglise keeles, pdf) » (1.04 MB)
1997. aastal kirjutatud raport, milles rahvusvahelised eksperdid Jacques Fournier ja Michal Ben-Gera annavad mitmeid soovitusi Riigikantselei rolli ja ülesannete muutmiseks.

Missioon:

Riigikantselei missioon on toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit poliitika kujundamisel ja elluviimisel ning aidata tagada head riigivalitsemist.

Visioon 2020:

Eesti on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline, tasakaalustatult arenev ning hästi kaitstud Euroopa Liidu liikmesriik.

Põhiväärtused:

  • koostöövalmidus
  • usaldusväärsus
  • asjatundlikus
  • uuendusmeelsus

Tegevusvaldkond:

Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine.

Tegevusvaldkond hõlmab Vabariigi Valitsuse töö planeerimise toetamist, istungite ja valitsuskabineti nõupidamiste ettevalmistamist ja korraldamist, peaministri nõustamist ja abistamist, valitsuse ja peaministri kommunikatsiooni korraldamist, Euroopa Liidu asjade koordineerimist, Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni töö korraldamist, riigi julgeoleku ja riigikaitse juhtimise koordineerimist,  Teadus- ja Arendusnõukogu teenindamist ning  avaliku teenistuse tippjuhtide värbamise, valiku, hindamise ja arendamise korraldamist.

 

Kontakt

 

Kristiina Tiimus

riigisekretäri nõunik

 

 

 Telefon: 693 5605
kristiina.tiimus[at]riigikantselei[dot]ee

 

 

 

Viimati uuendatud: 28. detsember 2016