Sa oled siin

Julgeoleku ja riigikaitse koordineerimine

Riigikantselei nõustab peaministrit riigi julgeoleku küsimustes ning korraldab Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni asjaajamist. Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo korraldab ka riigi julgeoleku ja riigikaitse juhtimise koordineerimist.
 

Vabariigi Valitsus viib ellu koordineeritud julgeolekupoliitikat. Julgeolekupoliitika teostamisel ning valdkondlike kavade koostamisel juhindutakse julgeolekupoliitika alustes sätestatud põhimõtetest ja tegevussuundadest. Julgeolekupoliitika aluseid uuendatakse, kui julgeolekukeskkond muutub oluliselt ja ilmneb vajadus julgeolekupoliitikat kaasajastada.

 

 

Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjon

 

Vabariigi Valitsuse juures tegutseb julgeolekukomisjon, kes koordineerib julgeolekuasutuste tegevust. Komisjoni juhib peaminister, lisaks kuuluvad komisjoni kaitseminister, siseminister, välisminister, justiitsminister ja rahandusminister.

 

Julgeolekukomisjon:

  • koordineerib julgeolekuasutuste ja kaitseväeluure tegevust;
  • analüüsib ja hindab riigi julgeoleku olukorda;
  • määratleb riigi julgeolekualase teabe vajadused;
  • avaldab arvamust riigisaladuse kaitse korraldusega seotud küsimustes;
  • täidab muid seadusega või Vabariigi Valitsuse poolt pandud ülesandeid.

 

 

  Kaitsepolitseiamet »

  Kaitseministeerium »

  Siseministeerium »

  Kaitsevägi »

  Teabeamet »

 

Kontakt

Julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo
Tel: 693 5290
E-post: jrkb[at]riigikantselei[dot]ee

 

Viimati uuendatud: 29. juuni 2017