Sa oled siin

Avalik konkurss: Haridus- ja Teadusministeeriumi planeerimise asekantsler

14. august 2017 - 12:25
Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Haridus- ja Teadusministeeriumi planeerimise asekantsleri ametikoha täitmiseks.
 
Asekantsleri põhiülesandeks on ministeeriumi valitsemisala ressursside planeerimine. Lisaks koordineerib asekantsler valitsemisala strateegiliste eesmärkide seire, e-teenuste ning infosüsteemide arendamise ja haldamise ning riigivara valitsemise korraldamise küsimusi.
 
Lähiaastate olulised väljakutsed on programmipõhise eelarvestamise praktika jätkuv täiustamine, haridusstatistika korrastamine koostöös Statistikaametiga ning valitsemisala e-teenuste ja IT strateegia elluviimine – hariduspilve loomine.
 
Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus ning inglise keele oskus C1-tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega inimeste ja protsesside juhtimisel, kommunikatsioonil ning koostööl.
 
Eelistame kandidaati, kellel on:
1. eelnev töökogemus strateegilise planeerimise või finantsvaldkonnas;
2. tippjuhina töötamise kogemus.
 
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
 
Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise.
 
Dokumendid palume esitada hiljemalt 1. septembril 2017. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "HTM asekantsleri konkurss" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid[at]riigikantselei[dot]ee.
 
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 735 0250 (Haridus- ja Teadusministeerium).