Järelkasvuprogrammid

 

Juhtimistalentide programm

 

Juhtimistalentide programmi peamine eesmärk on tuua noori ja võimekaid inimesi avalikku teenistusse ning kasvatada neist praegustele tippjuhtidele järelkasvu.

Riigikantselei viis esimese juhtimistalentide programmi läbi 2012. aasta septembrist 2014. aprillini. Programmi kandideeris 146 noort, kellest valiti välja seitse. Pooleteise aasta jooksul töötasid osalejad erinevates ministeeriumides ja riigikantseleis ning osalesid mitmetes arendustegevustes. Kõik programmis osalejad jätkavad tööd avalikus teenistuses.

Juhtimistalentide teise programmi kandideeris 145 noort ning nemad alustasid tööd 2015. aasta septembris.

Loe programmi kohta lähemalt siin.

Juhtimistalentide programmi lõpetamine Stenbocki majas 30. aprillil 2014. Foto: Riigikantselei

 

Newton

 
Riigikantselei on läbi viinud kolm Newton programmi juhieelduste ja -motivatsiooniga keskastmejuhtidele ning tippspetsialistidele avalikust teenitusest.
 
Programmi eesmärk on süsteemselt arendada juhieeldustega avalike teenistujate kompetentse ja seeläbi valmistada ette potentsiaalseid avaliku teenistuse tippjuhte ning kindlustada nii järjepidevus valitsusasutuste juhtimisel.
 
Newtoni programm sai nime kiirenduse valemi leiutanud teadlase Isaac Newtoni järgi.
 
Loe programmi kohta lähemalt siin.
 
 
Tippjuhtide kompetentsikeskus on korraldanud  2012. aastal ka spetsiaalse arenguprogrammi erinevate ametite ja inspektsioonide peadirektorite asetäitjatele.
 
 
Viimati uuendatud: 4. veebruar 2016