Direktiivide ülevõtmine

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi ülesandeks on koordineerida ning jälgida direktiivide ülevõtmist riigisisesesse õigusesse.

Riigikantselei jälgib koostöös ministeeriumidega direktiivide ülevõtmist ning ülevõtmiseks ettevalmistatavate õigusaktide menetlust. Iga 3 kuu järel koostatakse Euroopa Liidu koordinatsioonikogule,  kantsleritele ning Riigikogule ülevaade direktiivide ülevõtmise seisu kohta.

Lisaks riigisisestele aruannetele koostab omapoolseid ülevaateid ka Euroopa Komisjon. Viimastest kõige olulisemaks võib pidada Internal Market Scoreboard’i, mis avaldatakse kaks korda aastas ning milles on toodud siseturuga seonduvate direktiivide ülevõtmise seis liikmesriikide lõikes.

 

Kontakt

 

Mirjam Kaldma

Euroopa Liidu sekretariaadi konsultant

 

 

 Telefon: 693 5201
mirjam.kaldma[at]riigikantselei[dot]ee

 

Viimati uuendatud: 7. november 2016