Eesti eesistumine 2017

Euroopa Liidu eesistujariik on liikmesriik, kes vastutab Euroopa Liidu Nõukogu töö korraldamise eest. Eesistuja määratakse rotatsiooni korras kuueks kuuks. Eesti on Euroopa Liidu eesistujamaa 2017. aasta juulist kuni detsembrini.

 

 

Loe eesistumise kohta lähemalt: eesistumine.ee

Riigikantselei. Foto: Tauno Tõhk

 

2017. aasta teises pooles on Eesti esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rollis. See tähendab nõukogu seisukohtade kujundamist kõigi liikmesriikide huve arvesse võttes, ise sealjuures neutraalseks jäädes.

Eesistujariigi ülesanne on korraldada Euroopa Liidu Nõukogu istungeid ja töörühmade tööd - kujundada päevakorrad, juhatada istungeid ja kohtumisi ning selgitada aruteludes välja ühisosa. Saavutatud kokkuleppeid tuleb eesistujal esindada ja kaitsta läbirääkimistel Euroopa Komisjoni ja Parlamendiga. Euroopa Liidu Nõukogu võtab koos Euroopa Parlamendiga vastu kõigi liikmesriikide jaoks siduvaid otsuseid.

Eesistujariik vahetub iga poole aasta tagant. Eesti võtab eesistumise teatepulga üle Maltalt, et see siis kuus kuud hiljem omakorda Bulgaariale edasi anda. Kolm järjestikust eesistujat lepivad omavahel kokku, millistele valdkondadele Euroopa tasandil rohkem tähelepanu pöörata. See kindlustab oluliste teemade püsimise fookuses järjest 18 kuu jooksul.

Vahetult enne eesistumist valmib Eesti eesistumise sisuprogramm, mis koondab kõik need teemad, millele Eesti oma eesistumise ajal rohkem tähelepanu tahab suunata.

Eesistumise ettevalmistamist koordineerib Riigikantselei. 2012. aastal moodustas valitsus eesistumise ettevalmistamiseks komisjoni, mida juhib riigisekretär. Komisjoni kuuluvad esindajad ettevalmistustega seotud asutustest: riigikantseleist, ministeeriumidest ja Eesti alalisest esindusest Euroopa Liidu juures. Komisjoni juhtimisel valmis 2014. aastal eesistumise ettevalmistuste tegevuskava, personalistrateegia ja koolituskava. Samuti on komisjon kinnitanud eesistumise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks keskse eelarve.

Eesistumise ettevalmistuste meeskond Riigikantseleis värbab ja koolitab vajalikud inimesed, korraldab eesistumise ajal ministrite mitteametlikke kohtumisi ja teisi kõrgetasemelisi üritusi ning koordineerib kõigi eesistumisega seotud asutuste ja osapoolte koostööd.

Lähemalt saab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja selle korraldamise kohta lugeda veebilehelt eesistumine.ee.

 

Kontakt

 

Piret Lilleväli

Euroopa Liidu asjade direktori asetäitja

Euroopa Liidu eesistumist ettevalmistavaid tegevusi koordineerib Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi Euroopa Liidu asjade direktori asetäitja. 

Teised eesistumise koordineerimisega seotud kontaktid »

 Telefon: 693 5203
piret.lillevali[at]riigikantselei[dot]ee

 

Viimati uuendatud: 8. juuni 2017