Strateegia "Eesti 2035" järgmised üritused

Strateegia „Eesti 2035“ koostamise protsess koosneb paljudest suurematest ja väiksematest üritustest. Siin asub ülevaade järgmistest kavandatud üritustest.

 

Järgmised olulisemad üritused

„Eesti koht maailmas aastal 2035“ – avalik arutelu Arvamusfestivalil, 10. august 2018.

Tegevuse eesmärgiks kohapeal olulisemate suundumuste info edastus ja ühine arutelu Eesti ülesannete kindlaksmääramiseks  aastal 2035

Sihtrühm: avalikkus

Tulem: osalejate tagasiside näol on saadud sisend järgmiste seminaride tarbeks

„Maailm ja Euroopa Liit aastal 2035“ – seminar, september 2018.

Ülesehitus: „Eesti 2035“ töötubade koondtulemi esitlemine ja arutelu

Sihtrühm: avalikkus

Tulem: strateegia „Eesti 2035“ globaalsed lähtekohad on osalejatega läbi arutatud. Lähtekohad on vajalikud Eesti eesmärkide kokkuleppimiseks järgmisel seminaril

„Suundumuste mõju Eestile ja Eesti aastal 2035“ – seminar Tallinnas, Tartus ja Narvas, september 2018.

Ülesehitus: ekspertide rühma ettekanne valitud olulisemate suundumuste mõjust Eestile, millele järgneb struktureeritud väikeste rühmade arutelu suundumuste mõjust (ohud, võimalused). Sellele järgneb riigi strateegiliste eesmärkide kindaksmääramine, struktureeritud rühmatööd ja eesmärkide kokkuleppimine

Sihtrühm: tippjuhid, sotsiaalpartnerid, eksperdid, huvilised

Tulem: Eesti prognoositav roll maailmas 2035. aastal on osalejatega läbi arutatud. Prognoositava rolli sõnastamine on vajalik arenguvajaduste väljaselgitamiseks järgmisel seminaril

„Eesti aastal 2035“ – kokkuvõtte seminar Tallinnas, Tartus ja Narvas, september 2018.

Ülesehitus: „Eesti 2035“ töötubade koondtulemi esitlemine ja arutelu

Sihtrühm: avalikkus

Tulem: globaalsete suundumuste mõju ja Eesti koha 2035 maailmas kindlaksmääramise tulemused on avalikkusele tutvustatud

„Eesti arenguvajaduste väljaselgitamise töötuba“ – töötoad Tallinnas ja Tartus, november 2018.

Ülesehitus: ettekanne praegusest olukorrast ja ühiselt kindlaksmääratud 2035 eesmärgist, millele järgnevad struktureeritud rühmatööd, et tuua esile vajakajäämised

Sihtrühm: asekantslerid, sotsiaalpartnerid, eksperdid

Tulem: tuginedes varasemalt sõnastatud globaalsetele lähtekohtadele ja Eesti prognoositavale rollile välja on selgitatud Eesti peamised arenguvajadused. See on aluseks arenguvajaduste-põhiste töörühmade loomiseks strateegia koostamise järgmises etapis

     

     

    Viimati uuendatud: 22. juuni 2018