Juhtimistalentide programm

Programmi peamine eesmärk on tuua heade juhieeldustega noori avalikku teenistusse ning kasvatada neist võimekat järelkasvu Eesti avaliku teenistuse tippjuhtidele.
  • Riigid ja organisatsioonid kogu maailmas pingutavad selle nimel, et leida võtmepositsioonidele parimaid kandidaate.
  • Eesti 1,3-miljonilise rahvaarvu juures on tippjuhi eeldustega inimesi vähe ja riik peab hoolitsema, et tema heaks töötaksid parimad.

Programm pakub osalejatele intensiivset arenguprogrammi ja mitmekülgset töökogemust avalikus teenistuses.  See on kui arengukiirendi, mis annab noorele hea ettekujutuse avaliku teenistuse toimimisest ning sillutab teed tippjuhiks kasvamise poole.

Juhtimistalentide programmi teeb eriliseks võimalus näha avalikku teenistust tippjuhi silmade kõrguselt. Iga programmi vastu võetud kandidaat asub tähtajaliselt tööle ühte ametisse või ministeeriumisse, peadirektori, kantsleri või asekantsleri lähedale.

Programmi käigus roteerivad talendid erinevatesse ministeeriumidesse, nende allasutustesse ja Riigikantseleisse ning võtavad aktiivselt osa tippjuhtide kompetentsikeskuse poolt pakutavatest arengutegevustest. Individuaalset tuge pakuvad osalejatele tippjuhtidest mentorid, vahetud juhid, juhtimistreenerid, arengunõustajad, programmi vilistlased ja tunnustatud koolitajad.

Programmi lõppedes on osalejad saanud väga hea ettevalmistuse ja mitmekesise kogemuse leidmaks põnevaid väljakutseid avalikus teenistuses, kogemuse kasvades juhtival kohal.

Programmi ülesehitus

Arenguprogrammi eesmärk on anda osalejatele võimalikud head teadmised ja mitmekülgsed kogemused tööst avalikus teenistuses, et neist kasvaks ühtseid väärtusi kandev ja kompetentne järelkasv avaliku teenistuse tippjuhtidele.

Juhtimistalentide programm kestab 18 kuud, mis jaguneb neljaks, paralleelselt kulgevaks osaks (vaata joonist). See on intensiivne arenguteekond, mille teeb eriliseks osaleja võimalus näha avalikku teenistust kohe tööle asudes tippjuhi silmade kõrguselt.

Programmi kestel töötavad juhtimistalendid erinevates asutustes. Pärast sisseelamisperioodi lõppu roteerib osaleja koduasutusest teistesse ministeeriumidesse ning Riigikantseleisse, et saada laiem pilt avaliku teenistuse toimimisest ja ühtsest riigivalitsemisest.

Programmi lõpus naasevad talendid koduasutusse ning võtavad osa ka õppevisiidist välisriiki, et saada rahvusvaheline töökogemus mõnes Eesti välisesindustes.

Töökogemuse kõrval avanevad talendile väga mitmekülgsed arenguvõimalused. Arenduspäevi on programmi alguses keskmiselt 5-6 ning hiljem, kogemuse kasvades 2-3 päeva kuus.

Lisaks põhjalikule baaskoolitusele avaliku teenistuse spetsiifikast ja juhtimisest korraldatakse talentidele ka oskuste arendamise meistriklasse tippjuhtide kompetentsimudelist lähtuvalt.

Programmi jooksul on talentidele toeks ja partneriks tema grupikaaslased, peadirektorist, kantslerist või asekantslerist mentor, tippjuhtidest töövarjutatavad, vahetud juhid ja personalijuhid ning tippjuhtide kompetentsikeskuse arengunõustaja.  Lisaks aitavad toime tulla ja suunda sättida vilistlased ning programmi teises pooles ka professionaalsed juhtimistreenerid.

Vaheväravateks on iga poole aasta tagant toimuvad arenguvestlused, mis aitavad analüüsida oma edenemist, planeerida edasisi tegevusi ning valmistuda ette toredaks tuleprooviks – esinemiseks tippjuhtide valikukomisjoni ees programmi finaalis.

Programmi lõpuks on talendid saanud suurepärase ettevalmistuse ja laiapõhjalise kogemuse. Nad ei saa küll kindlat töökohta, kuid on valmis jätkama oma karjääri avalikus teenistuses liikudes samm-sammult lähemale tippjuhiks kasvamise poole.

Programmi vilistlased

Riigikantselei on viinud läbi kolm juhtimistalentide programmi.

 

2012. aastal välja kuulutatud programmi kandideeris 146 noort, kellest valiti välja seitse.

Juhtimistalentide programmi lõpetamine Stenbocki majas 30. aprillil 2014. Foto: Riigikantselei

 

Triin Noorkõiv

 

Triin Noorkõiv: Riigikantselei juhtimistalentide programm on märk tulevikust, mis on otsapidi juba siin. Töökogemus erinevates riigiasutustes on olnud eelvaade ühtse valitsemise teostumisse, mis on Eesti tõhusa riigihaldamise oluline alus.

Need poolteist aastat on olnud mulle tohutu arengukogemus ja mõttevitamiin. Samuti usun, et sellest on rohkesti õppida kõigil osapooltel meie tänaste ja tulevaste riigiametnike arengu toetamise jaoks.

Kui palju on Eestis müüte avaliku sektori 8st 5ni tööst! Nägin aga nii paljusid ametnikke, kes ajavad Eesti asja täie hingega kellaajast ja kohast sõltumata. On väga võimsaid meeskondi ning avatust uutele inimestele ja ideedele. Samuti ei ole riigi teenistuses puudust väljakutsetest: tule ja haara ka ise mõnest neist kinni!

Mikk Lellsaar: Juhtimistalentide programm oli minu jaoks elu muutev kogemus. Nägin lähedalt riigivalitsemise erinevaid tahke ning olin kaasatud tegevustesse, mis kujundavad Eesti tulevikku.

Kõige muljetavaldavam oli avaliku sektori tippjuhtide võimekus kiirelt ümber lülituda ja kriitiliselt kaasa mõelda totaalselt erinevate teemade vahel ning Eesti e-riigi kõrge tase võrreldes teiste riikide pakutavate e-teenustega.

Lisaks on mul ääretult hea meel, et tutvusin programmi käigus suure hulga võimekate, tegusate ja toredate inimestega!

2015. aastal alanud programmi valiti 145 kandidaadi hulgast välja kaheksa.

Juhtimistalentide programmi lõpetamine Stenbocki majas 10. mail 2017. Foto: Riigikantselei

2018. aastal välja kuulutatud järelkasvuprogrammi esitati 48 avaldust, kellest valisime välja üheksa.

Viimati uuendatud 28.09.2020