21. november

  • Terve päev

Ligipääsetavuse rakkerühma kohtumine

Esimene kohtumine

Päevakord

  1. Sissejuhatus ja kohtumise eesmärgid
  2. Ligipääsetavuse pikaajaline visioon 2035
  3. Rakkerühma tööplaan
  4. Uuringud
  5. Teavitustegevused

Osalejad

Eesti Arhitektide Liit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Kinnisvarafirmade Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Pensionäride Ühenduste Liit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Tööandjate Keskliit, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Lastekaitse Liit, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Riigikantselei, Sotsiaalministeerium, Tallinna Linnavalitsus, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Võrdsete Võimaluste Volinik, Õiguskantsleri Kantselei.