Iseseisvuse taastamine 30 noorteprojektid

20. augustil 2021 möödub 30 aastat Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest. Toetamaks noorte teadlikkust meie riigi loost ja kaasatust meie riigi ajaloo mõtestamisel, korraldab Riigikantselei koostöös erinevate partneritega noortele suunatud projekte. Noorte kujunemisel on erakordne roll nii vanematel kui ka Eesti koolil ning õpetajaskonnal, seetõttu palume teie kõigi panust järgnevate ettevõtmiste õnnestumisel. Meil on üks Eestis ja me teeme seda koos!

1918. aastal rajatud ning tänaseks enam kui 100-aastase Eesti Vabariigi loos on mitmeid märgilise tähendusega sündmuseid, mis omalaadsete kupitsatena kannavad endas alati nii sümboolset kui ka sisulist väärtust. Nende lugude tundmaõppimine, olulise teadvustamine ning väärtustamine taasloob ja tugevdab ühiskonna liikmete (sh eri põlvkondade) ajaloomälu, identiteeti ning ühiskonna sidusust. Üht riiki kannavad alati tema inimesed, mistõttu on oluline, et uus põlvkond mõistaks minevikus toimunud lugusid. Nii toetatakse ühiskonna kultuurilist jätkumist.

Noortega seotud ettevõtmised jagunevad mitmesse etappi. Kevadel 2021 on võimalus osaleda virtuaalsetel teemapäevadel (24. aprill, 1. mai, 8 mai), kus omaaegsete sündmuste võtmeisikud ja erialaeksperdid ning ajalooõpetajad mitmetest Euroopa riikidest avavad Eesti omariikluse taastamise protsessi, asetades need maailma ajaloo konteksti. Kevadel on õpilastel võimalus koostada õpimapp „Eesti omariikluse taastamine“, lahendada e-viktoriini „Ma olen rahatark“ ning osaleda digitaalsete kollaažide konkursil „TaasPILDIL“ ja sõnaloominguvõistlusel „Kiri peaministrile“.

Mai lõpus ja juuni alguses toimub pea kahekümnes koolis üle Eesti tänuürituste sari „Vaba Eesti eest“. Valmivad videod, kus õpilased kajastavad omariikluse taastamisega seotud sündmusi oma kodukandis (maakonnas, regioonis). Peame oluliseks, et õpilased vestleks nendel teemadel lähedastega ja leiaksid neid kõnetava sündmuse või aspekti Eesti Vabariigi omariikluse taastamise perioodist, mis omab isikliku tähendust selle piirkonna elanikele.

Juunis, juulis ja augustis viivad Tallinna Õpilasmalev, Tartu Noorte Töömalev ning Pärnumaa Õpilasmalev läbi tegevusi, mis on pühendatud sellele olulisele tähtpäevale. Näiteks 13. juunil 2021 avatakse Pärnumaa Õpilasmalev paneeldiskussiooniga omariikluse taastamise teemal. Lisaks on kavandamisel projekt „Malevlaste 30 heategu kogukonna heaks“. Augustis toimuval EÕM-i kokkutulekul tuuakse vaatajateni etluskavad omariikluse taastamise murrangulistest hetkedest ning malevlastele esineb Ivo Linna koos ansambliga Supernova. 23. augustil 2021 toimub Estonias Eesti õpetajate suurkogu, mille eesmärk on mõtestada Eesti kooli ja õpetaja rolli ning väärtust Eesti omariikluse rajamisel ja Eesti arengus. Samuti on Riigikantselei soov avaldada tänu õpetajatele südamega ja pühendunult tehtud töö eest.

15. septembril 2021 toimub koostöös Eesti Rahva Muuseumi ning Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga ajarännak aastasse 1991. Ajarännak on metoodiline võte teatud ajajärgu või sündmuste mõtestamisel. Ajarännakuga saavad liituda kõik koolid, muuseumid ning asutused üle Eesti. Samuti on septembrisse kavandatud koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga teaduspärastlõunad nii Tallinnas kui ka Tartus. Noorteprojektide pidulik lõpetamine toimub 17. septembril 2021 Kadrioru Kunstimuuseumis.

Ootame teid kõiki aktiivselt kavandatud ettevõtmistes osalema!

Laulupeolised sinimustvalgete lippudega

Õpimapp teemal "Eesti omariikluse taastamine"

Koostöös Eesti Klassiõpetajate Liiduga korraldati I ja II kooliastme õpilastele õpimappide koostamise võistlus teemal „Eesti omariikluse taastamine“. Võistluse raames koostati koolides üle Eesti kokku 53 Eesti taasiseseisvumist kajastavat õpimappi. Esitatud õpimappidele andsid omanäolisust pereliikmete, sugulaste ja sõpradega läbiviidud intervjuud, isiklike fotokogude kasutamine ja loovülesanded.

Žürii, kuhu kuulus neli õpetajat, valis välja neli auhinnalist kohta ja ära märgiti kaks tööd. Vaata rohkem siit

Juhendid: 

Sõnaloominguvõistlus "Kiri peaministrile"

Riigikantselei ja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu ning Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liiduga koostöös korraldati 7.-12. klassi õpilaste sõnaloominguvõistlus „Kiri peaministrile“. Võistlusele laekus 95 tööd. Kõige noorem kirjutaja oli 12-aastane 7. klassi õpilane ja kõige vanem 19-aastane 12.klassi õpilane. Kõige usinamad kirjutajad olid Saue Gümnaasiumis ja Gustav Adolfi Gümnaasiumis, kuid kirju sai peaminister õpilastelt üle Eesti. 

Žürii valis välja 18 auhinnalist kohta ja kolm eripreemiat. Vaata rohkem siit.

Juhendid:

Digitaalsete kollaažide konkurss "TaasPILDIL"

Koostöös Kunstihariduse Ühinguga kutsuti 4.–12. klassi õpilasi osalema digitaalsete kollaažide konkursil „TaasPILDIL“. Õpilastel tuli meenutada ja panna pildile 30 aasta jooksul vabas Eestis riigis toimunud märkimisväärseid poliitilisi ja kultuuriüritusi ning nendega seotud isikuid, nende seas kultuuritegelasi ja poliitikuid. Konkursile laekus 77 digikollaaži, mille teostuse tase oli väga hea. Populaarsemad teemad piltidel olid rahvuslik ärkamine, 90ndate algus, Euroopa Liit, ühinemine NATOga, eesti kroon, euro, ESTCube.  Kajastatud on tolle aegsed poliitikud ja kultuuritegelased nagu Heinz Valk,  Alo Matiisen. Palju kujutati ka presidente ja peaministreid. Sündmustest on välja toodud laulu-ja tantsupidu, Eurovisiooni võit ja Eesti sportlaste võiduhetked. Kohana on enim kujutatud Toompead. 

Žürii tõi esile 15 tööd. Vaata rohkem siit.

Juhendid: 

Rahatarkuse e-viktoriin "Olen rahatark"

Koostöös Eesti Majandus- ja Ettevõtlusõpetajate Seltsi ning Junior Achievement Eesti SA koostöös toimus 3. juunil 4.–6. klassi õpilastele suunatud rahatarkuse viktoriin „Olen rahatark“. Eesti taasiseseisvumine 30. aastapäeva eel oli õpilastel võimalus viktoriini küsimustele vastuseid otsides välja selgitada huvitavaid fakte ja sündmusi Eesti raha ajaloost. Viktoriin oli internetipõhine, kus 45 minuti jooksul rakendada oma teadmisi, arvutamise oskust ja näpuosavust, et internetist õigete märksõnade abil vastuseid leida.

Viktoriinil osales kokku 525 õpilast 35 koolist üle Eesti, sh viiest vene õppekeelega koolist. Vastata tuli 17 küsimusele ja teenida oli võimalik 31 punkti.

Loe rohkem siit

Juhendid: 

Liikumise väljakutse "30 iseseisvat km" ja "Täitub 1991 km"

Ootame õpilasi ja õpetajaid osalema kahes sportlikus ettevõtmises. Väljakutses “30 iseseisvat km” ootame noori alates 16. eluaastast läbima mais 2021 jalgsi nimetatud vahemaad. Läbimise võib jagada erinevatele päevadele. Väljakutses “Täitub 1991 km” ootame osalema kõiki koole üle Eesti. Õpilased ja õpetajad peaksid maikuu jooksul läbima summana jalgsi nimetatud vahemaa. Enese jaoks võiks mõtestada liikumise olulisust.

Osaleda saab maikuu jooksul. Koolide tulemused tuleb esitada 31. maiks 2021. 

Loe täpsemalt siit: 

Virtuaalsed teemapäevad omariikluse taastamisest

Toetamaks põhikooli ja gümnaasiumi õppekava realiseerumist, toimusid 24. aprillil, 1. mail ja 8. mail 2021 õpilastele virtuaalsed teemapäevad, kus omaaegsete sündmuste võtmeisikud, erialaeksperdid ning ajalooõpetajad mitmetest Euroopa riikidest avasid Eesti omariikluse taastamise protsessi, asetades need maailma ajaloo konteksti.

Eesti taasiseseisvumise materjalid ja teemapäevade kavad:

Tänuürituste sari koolides "Vaba Eesti eest!"

Kooliaasta lõpus korraldas Riigikantselei üle Eesti kokku 14 koolis taasiseseisvumise 30. aastapäevale pühendatud tänuüritusi “Vaba Eesti eest!”, üritustega tunnustati omariikluse taastamisega seotud inimesi ja meenutati toonaseid sündmusi. Koolis toimunud üritustel osalesid peaminister Kaja Kallas, riigisekretär Taimar Peterkop, haridus- ja teadusminister Liina Kersna, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning mitmed riigikogu ja 20. Augusti Klubi liikmed. Aga ka Lagle Parek, Tõnis Lukas, Ülle Madise, Kristina Kallas, Valdur Mikita, Villu Kõve, Ivo Pilving, Lauri Mälksoo ja Janar Holm. 

Loe rohkem siit.

Õpilasmalevate tegevused

Tallinna õpilasmalev, Pärnumaa õpilasmalev ja Tartu noorte töömalev koostöös Riigikantselei iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva toimkonna ning Haridus- ja Noorteametiga kutsusid malevasuve 2021 eel kõiki Eesti malevakorraldajaid ühiselt tähistama Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva ning viima läbi tegevusi, mis pühendatud sellele olulisele tähtpäevale. Ühisest sihist võttis osa lisaks eestvedajatele 13 malevakorraldajat üle Eesti.

Tehtud tegevustest loe rohkem siit.

Eesti õpetajate suurkogu

Eesti õpetajate suurkogu eesmärk oli mõtestada Eesti kooli ja õpetaja rolli ning väärtust Eesti omariikluse rajamisel ja Eesti arengus. Samuti soovis Riigikantselei avaldada tänu õpetajatele südamega ja pühendunult tehtud töö eest. Suurkogul esinesid õpetajad,  kooli- ja haridusjuhid. Suurkogu läbiviimist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Üritus toimus 23. augustil 2021 Estonias. 

Vaata täpsemalt siit:

Ajarännak aastasse 1991

Koostöös Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga kutsuti kõiki koole, muuseumeid ja asutusi üle Eesti rändama ajas tagasi 1991. a augustipäevadesse, mis mängisid Eesti taasiseseisvusemisel olulist rolli. 

Ajarännak toimus 6.–16. septembrini 2021.  

Vaata täpsemalt siit:

Madis Somelar

Noorteprojektide juht

+372 5559 3717

Grete Radvilavicius

Noorteprojektide koordinaator

Viimati uuendatud 20.10.2021