Iseseisvuse taastamine 30 noorteprojektid

20. augustil 2021 möödub 30 aastat Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest. Toetamaks noorte teadlikkust meie riigi loost ja kaasatust meie riigi ajaloo mõtestamisel, korraldab Riigikantselei koostöös erinevate partneritega noortele suunatud projekte. Noorte kujunemisel on erakordne roll nii vanematel kui ka Eesti koolil ning õpetajaskonnal, seetõttu palume teie kõigi panust järgnevate ettevõtmiste õnnestumisel. Meil on üks Eestis ja me teeme seda koos!

1918. aastal rajatud ning tänaseks enam kui 100-aastase Eesti Vabariigi loos on mitmeid märgilise tähendusega sündmuseid, mis omalaadsete kupitsatena kannavad endas alati nii sümboolset kui ka sisulist väärtust. Nende lugude tundmaõppimine, olulise teadvustamine ning väärtustamine taasloob ja tugevdab ühiskonna liikmete (sh eri põlvkondade) ajaloomälu, identiteeti ning ühiskonna sidusust. Üht riiki kannavad alati tema inimesed, mistõttu on oluline, et uus põlvkond mõistaks minevikus toimunud lugusid. Nii toetatakse ühiskonna kultuurilist jätkumist.

Noortega seotud ettevõtmised jagunevad mitmesse etappi. Kevadel 2021 on võimalus osaleda virtuaalsetel teemapäevadel (24. aprill, 1. mai, 8 mai), kus omaaegsete sündmuste võtmeisikud ja erialaeksperdid ning ajalooõpetajad mitmetest Euroopa riikidest avavad Eesti omariikluse taastamise protsessi, asetades need maailma ajaloo konteksti. Kevadel on õpilastel võimalus koostada õpimapp „Eesti omariikluse taastamine“, lahendada e-viktoriini „Ma olen rahatark“ ning osaleda digitaalsete kollaažide konkursil „TaasPILDIL“ ja sõnaloominguvõistlusel „Kiri peaministrile“.

Mai lõpus ja juuni alguses toimub pea kahekümnes koolis üle Eesti tänuürituste sari „Vaba Eesti eest“. Valmivad videod, kus õpilased kajastavad omariikluse taastamisega seotud sündmusi oma kodukandis (maakonnas, regioonis). Peame oluliseks, et õpilased vestleks nendel teemadel lähedastega ja leiaksid neid kõnetava sündmuse või aspekti Eesti Vabariigi omariikluse taastamise perioodist, mis omab isikliku tähendust selle piirkonna elanikele.

Juunis, juulis ja augustis viivad Tallinna Õpilasmalev, Tartu Noorte Töömalev ning Pärnumaa Õpilasmalev läbi tegevusi, mis on pühendatud sellele olulisele tähtpäevale. Näiteks 13. juunil 2021 avatakse Pärnumaa Õpilasmalev paneeldiskussiooniga omariikluse taastamise teemal. Lisaks on kavandamisel projekt „Malevlaste 30 heategu kogukonna heaks“. Augustis toimuval EÕM-i kokkutulekul tuuakse vaatajateni etluskavad omariikluse taastamise murrangulistest hetkedest ning malevlastele esineb Ivo Linna koos ansambliga Supernova. 23. augustil 2021 toimub Estonias Eesti õpetajate suurkogu, mille eesmärk on mõtestada Eesti kooli ja õpetaja rolli ning väärtust Eesti omariikluse rajamisel ja Eesti arengus. Samuti on Riigikantselei soov avaldada tänu õpetajatele südamega ja pühendunult tehtud töö eest.

15. septembril 2021 toimub koostöös Eesti Rahva Muuseumi ning Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga ajarännak aastasse 1991. Ajarännak on metoodiline võte teatud ajajärgu või sündmuste mõtestamisel. Ajarännakuga saavad liituda kõik koolid, muuseumid ning asutused üle Eesti. Samuti on septembrisse kavandatud koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga teaduspärastlõunad nii Tallinnas kui ka Tartus. Noorteprojektide pidulik lõpetamine toimub 17. septembril 2021 Kadrioru Kunstimuuseumis.

Ootame teid kõiki aktiivselt kavandatud ettevõtmistes osalema!

Laulupeolised sinimustvalgete lippudega

Õpimapp teemal "Eesti omariikluse taastamine"

Ootame 1.-6. klassi õpilasi koostama õpimappe, kus õpilased, lähtudes oma valitud struktuurist ja rõhuasetustest, käsitleksid Eesti omariikluse taastamise sündmuseid. Mapi muudaks omanäoliseks pereliikmete ja sugulastega läbiviidud vestluste talletused, isikliku fotokogu kasutamine, sündmuste ainetel valminud joonistused, luuletused, loovülesanded jne.

Eesti Klassiõpetajate Liidule tuleb mapp saata 28. maiks 2021.

Loe täpsemalt siit: 

Sõnaloominguvõistlus "Kiri peaministrile"

Ootame 7.-12. klassi õpilasi mõtestama Eesti omariikluse taastamise olulisust ning esitama nägemust, milline võiks olla Eesti Vabariik kolmekümne aasta pärast. 7.-9. klassi õpilased saavad võistlustöö esitada eesti või vene keeles.10.-12. klassi õpilastel palume võistlusele saata eestikeelseid töid.

Võistlustöö tuleb saata 17. maiks 2021.

Loe täpsemalt siit: 

Digitaalsete kollaažide konkurss "TaasPILDIL"

Ootame 4.-12. klassi õpilasi koostama digitaalset kollaži. Taasiseseisvumisele eelnes ja sellega kaasnes rida olulisi sündmusi. Ka 30 aasta jooksul vabas Eesti riigis on toimunud märkimisväärseid poliitilisi ja kultuuriüritusi. Kõigi nende sündmustega on seotud palju inimesi, nende seas kultuuritegelasi ja poliitikuid. Meenutame koos ja väärtustame seda teekonda, neid sündmusi ja inimesi – paneme nad pildile.

Konkursitöö tuleb saata 21. maiks 2021.

Loe täpsemalt siit: 

Rahatarkuse e-viktoriin "Olen rahatark"

Ootame 4.-6. klassi õpilasi lahendama e-viktoriini, mille eesmärk on suurendada õpilaste  finantskirjaoskust ning teadlikkust oma raha ajaloost. Eesti ajaloos on inimesed alati väärtustanud nii omariiklust ja vabadust kui ka vaba otsustusõigust, iseseisvat toimetulekut ja majanduslikku jõukust. Peame oluliseks, et iga uus põlvkond omandaks rahatarkust enda tuleviku kindlustamiseks ja riigi jõukuse kasvuks.

Registreerimine on avatud 1.-27. mail 2021. E-viktoriin toimub 3. juunil 2021.

Loe täpsemalt siit: 

Liikumise väljakutse "30 iseseisvat km" ja "Täitub 1991 km"

Ootame õpilasi ja õpetajaid osalema kahes sportlikus ettevõtmises. Väljakutses “30 iseseisvat km” ootame noori alates 16. eluaastast läbima mais 2021 jalgsi nimetatud vahemaad. Läbimise võib jagada erinevatele päevadele. Väljakutses “Täitub 1991 km” ootame osalema kõiki koole üle Eesti. Õpilased ja õpetajad peaksid maikuu jooksul läbima summana jalgsi nimetatud vahemaa. Enese jaoks võiks mõtestada liikumise olulisust.

Osaleda saab maikuu jooksul. Koolide tulemused tuleb esitada 31. maiks 2021. 

Loe täpsemalt siit: 

Virtuaalsed teemapäevad omariikluse taastamisest

Toetamaks põhikooli ja gümnaasiumi õppekava realiseerumist, toimusid 24. aprillil, 1. mail ja 8. mail 2021 õpilastele virtuaalsed teemapäevad, kus omaaegsete sündmuste võtmeisikud, erialaeksperdid ning ajalooõpetajad mitmetest Euroopa riikidest avasid Eesti omariikluse taastamise protsessi, asetades need maailma ajaloo konteksti.

Eesti taasiseseisvumise materjalid ja teemapäevade kavad:

Tänuürituste sari koolides "Vaba Eesti eest!"

Mai lõpus ja juuni alguses toimub viieteistkümnes koolis üle Eesti tänuürituste sari „Vaba Eesti eest“. Valmivad videod, kus õpilased kajastavad omariikluse taastamisega seotud sündmusi oma kodukandis (maakonnas, regioonis). Peame oluliseks, et õpilased vestleks nendel teemadel lähedastega ja leiaksid neid kõnetava sündmuse või aspekti Eesti Vabariigi omariikluse taastamise perioodist, mis omab isikliku tähendust selle piirkonna elanikele.

Õpilasmalevate tegevused

Juunis, juulis ja augustis viivad Tallinna Õpilasmalev, Tartu Noorte Töömalev ning Pärnumaa Õpilasmalev läbi tegevusi, mis on pühendatud taasiseseisvumise tähtpäevale. Näiteks 13. juunil 2021 avatakse Pärnumaa Õpilasmalev paneeldiskussiooniga omariikluse taastamise teemal. Lisaks on kavandamisel projekt „Malevlaste 30 heategu kogukonna heaks“. Augustis toimuval EÕM-i kokkutulekul tuuakse vaatajateni etluskavad omariikluse taastamise murrangulistest hetkedest ning malevlastele esineb Ivo Linna koos ansambliga Supernova. 

Vaata täpsemalt siit: 

Eesti õpetajate suurkogu

Eesti õpetajate suurkogu eesmärk on mõtestada Eesti kooli ja õpetaja rolli ning väärtust Eesti omariikluse rajamisel ja Eesti arengus. Samuti on Riigikantselei soov avaldada tänu õpetajatele südamega ja pühendunult tehtud töö eest. Suurkogul esinevad õpetajad,  kooli- ja haridusjuhid. Suurkogu läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Üritus toimub 23. augustil 2021 Estonias.

Teaduspärastlõunad Eesti Teaduste Akadeemias

Koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga toimuvad Tallinnas ja Tartus teaduspärastlõunad, kus akadeemikud avavad Eesti omariikluse taastamist õigusliku järjepidevuse alusel.

Teaduspärastlõunad on kavandatud septembri algusesse.

Ajarännak aastasse 1991

Ajarännak on metoodiline võte, kus minevikusündmuste paremaks mõistmiseks n-ö rännatakse üheks päevaks ajas tagasi. Ajarännakuga saavad liituda kõik koolid, muuseumid ning asutused üle Eesti. Ajarännak toimub koostöös Eesti Rahva Muuseumi ning Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga.

Ajarännak toimub 15. septembril 2021.

Tänuüritus Kadrioru Kunstimuuseumis

17. septembril 1991. aastal ühines Eesti Vabariik Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga. Sel märgilisel kuupäeval toimub Kadriorus noorteprojektide pidulik lõpetamine, kus  tunnustame kõiki partnereid, kes on panustanud meie inimeste jaoks olulise perioodi meenutamisesse ja  mõtestamisesse.

Tänuüritus toimub 17. septembril 2021 Kadrioru Kunstimuuseumis.

Madis Somelar

Noorteprojektide juht

madis.somelar@riigikantselei.ee 

+372 5559 3717

Grete Radvilavicius

Noorteprojektide koordinaator

grete.radvilavicius@riigikantselei.ee

Viimati uuendatud 02.06.2021