Riigikantselei koordineerib "Eesti 2035" elluviimist

„Eesti 2035” on riigi pikaajaline arengustrateegia, mille loomise eesmärk on kasvatada ja toetada meie inimeste heaolu nii, et Eesti oleks ka kahekümne aasta pärast parim paik elamiseks ja töötamiseks.

Strateegia annab ühtse suuna erinevate valdkondade poliitikakujundajatele ja otsustajatele ning eurorahade kasutamisele. Strateegia koostamist on alates 2018. aastast vedanud koos rahandusministeeriumiga Riigikantselei strateegiabüroo. Kaasatud on olnud üle 30 katuspartneri ning koosloomes on oma panuse andnud pea 17 000 inimest.

Valitsusportaal on riigi keskne infokanal

Riigikantselei on vedamas projekti, millega uuendatakse 2014. aastal kasutusele võetud valitsusportaali. Uueneb nii valitsusportaali välimus, sisu kui ka funktsionaalsus.  Kahe aasta eesmärgiks on seatud enamuse valitsusasutuste veebilehtede portaali kolimine.

Valitsusportaal liidab valitsuse, riigikantselei, ministeeriumite ja teiste valitsusasutuste veebilehed virtuaalseks keskkonnaks ja annab selge ülevaate valitsuse ja valitsusasutuste eesmärkidest ja tegevusest.

Riigikantselei on valitsusportaali kui valitsuskommunikatsiooni keskse kanali koordinaator. Valitsusportaali keskse haldus- ja majutusteenuse pakkuja on rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus.

Iseseisvuse taastamise 30. aastapäev

Kolm aastakümmet tagasi taastati rahvuslikul üksmeelel Eesti Vabariik. 20. augustil 1991 otsustas Eesti Ülemnõukogu taastada Eesti iseseisvuse. Esimesena tunnustas Eesti taastatud iseseisvust Islandi Vabariik.

Iseseisvuse taastamine 30 sündmused saavad peagi avalöögi ja kestavad selle aasta septembri lõpuni. Tänavuse aasta suursündmus toimub mõistagi 20. augustil ja leiab see aset nii Tallinna Lauluväljakul, Narvas, Tartus, Rakveres ja loomulikult jõuab seekordne Öölaulupidu ERR kaudu kõikide Eesti inimesteni.

Vähem tähtis ei ole ka juba alanud noorte uurimisprojektid, mis päädivad iseseisvuse taastajate ja vastupanuvõitlejate tänuüritustega Eesti eri paigus.

Suursündmused ja üritused

  • Vabamu temaatilise rändnäituse algus
  • 5-osaline saatesari, mis avab Eesti taasiseseisvumiseni viinud protsesse läbi erinevate inimeste lugude
  • 20. Augusti Klubi konverents
  • Toompea kaitsmine 30, Kodukaitse jooks
  • 20. augusti sündmused
  • Põhiseaduse Assamblee aastapäeva tähistamine
  • Ajarännak, noorte uurimisprojekti „Minu vabariik, minu inimesed“ pidulik lõpetamine
     

Riigisekretär on Taimar Peterkop

Riigisekretär korraldab Vabariigi Valitsuse tööd ja juhib Riigikantseleid. Riigisekretär koostab valitsuse istungi päevakorra kava ja võtab sõnaõigusega osa valitsuse istungitest. 

Riigisekretär jälgib, et Vabariigi Valitsuse õigusaktide eelnõud oleksid vastavuses põhiseaduse ja teiste seadustega, ning annab kaasallkirja valitsuse määrustele, korraldustele ja istungi protokollidele.

Loe edasi

Riigikantselei aitab tagada head riigivalitsemist

Riigikantselei on Vabariigi Valitsuse juures olev valitsusasutus, kelle eesmärk on toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit poliitika kujundamisel ja elluviimisel ning aidata tagada head riigivalitsemist. 

Meie eesmärkide saavutamist toetavad väärtused on avatus, meisterlikkus ja usaldusväärsus. Need väärtused liidavad meie inimesi, kes järgivad neid oma töös ja suhtluses.

Loe edasi

Stenbocki maja on valitsuse ja riigikantselei asukoht

Stenbocki majas toimuvad valitsuse istungid, seal töötavad igapäevaselt peaminister ja Riigikantselei. Esimese istungi Stenbocki majas pidas valitsus 8. augustil 2000. 

Hoone esinduskorrusel paiknevad valitsuse istungisaal, riigivanemate saal ning peaministri esindus- ja tööruumid. Lisaks on esindusruumina kasutusel riigipitsati saal. Majas paikneb ka valitsuse pressikonverentsi ruum.

Loe edasi