14. märtsil heisatakse Eestis lipud

13.03.2009 | 10:28

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
13. märts 2009

Homme, 14. märtsil on Eestis lipupäev. Emakeelepäeva puhul heiskavad Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud organisatsioonid.

Emakeelepäeva tähistatakse esimese eesti luuletaja Kristjan Jaak Petersoni (1801-1822) sünniaastapäeval. Riigikogu kuulutas emakeelepäeva riiklikuks pühaks ning lipupäevaks 1999. aastal.

Lipupäevad on 3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev, 2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev, 24. veebruar – iseseisvuspäev. Eesti Vabariigi aastapäev, 14. märts – emakeelepäev, 9. mai – Euroopa päev, maikuu teine pühapäev – emadepäev, 4. juuni – Eesti lipu päev, 14. juuni – üldriiklik leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna), 23. juuni – võidupüha, 24. juuni – jaanipäev, 20. august – taasiseseisvumispäev, 1. september – teadmistepäev, novembrikuu teine pühapäev – isadepäev. Lipud heisatakse ka kohaliku omavalitsuse volikogu valimise päeval ning Euroopa Parlamendi valimise päeval.

Igaühel on õigus heisata soovi korral lipp ka muudel päevadel, järgides Eesti lipu seaduse sätteid ning head tava. Eesti lipp heisatakse päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell kaheksa hommikul ning langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell kümme õhtul.

Vaata lisaks:
Eesti lipu seadus http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13003097
Eesti lipu kasutamise hea tava http://www.valitsus.ee/redirect/637
Multifilm lipupäevast http://www.valitsus.ee/redirect/640