14. märtsil heisatakse Eestis lipud

13.03.2008 | 15:22

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
13. märts 2008

Homme, 14. märtsil on Eestis lipupäev. Emakeelepäeva puhul heiskavad Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud organisatsioonid.

Emakeelepäeva tähistatakse esimese eesti luuletaja Kristjan Jaak Petersoni (1801-1822) sünniaastapäeval. Riigikogu kuulutas emakeelepäeva riiklikuks pühaks ning lipupäevaks 1999. aastal.

Lipupäevi on aastas 13: 3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev, 2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev, 24. veebruar – iseseisvuspäev. Eesti Vabariigi aastapäev, 14. märts – emakeelepäev, 9. mai – Euroopa päev, maikuu teine pühapäev – emadepäev, 4. juuni – Eesti lipu päev, 14. juuni – üldriiklik leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna), 23. juuni – võidupüha, 24. juuni – jaanipäev, 20. august – taasiseseisvumispäev, 1. september – teadmistepäev, novembrikuu teine pühapäev – isadepäev.

Igaühel on õigus heisata soovi korral lipp ka muudel päevadel, järgides Eesti lipu seaduse sätteid ning head tava. Eesti lipp heisatakse päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell kaheksa hommikul ning langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell kümme õhtul.

Vaata lisaks:
Eesti lipu seadus http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=882755 
Eesti lipu kasutamise hea tava http://www.valitsus.ee/redirect/637