2. veebruaril heisatakse Eesti lipud

01.02.2009 | 07:05

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
1. veebruar 2009

Homme, 2. veebruaril on Eestis lipupäev. Tartu rahulepingu aastapäeva puhul heiskavad Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud organisatsioonid.

2. veebruaril 1920 allkirjastasid Eesti Vabariigi valitsuse ning Venemaa Sotsialistliku Föderatiivse Nõukogude Vabariigi rahvakomissaride nõukogu esindajad Tartus lepingu, milles Venemaa tunnustas Eesti rippumatust ja iseseisvust. Rahulepinguga lõpetati kahe riigi vaheline sõjaseisukord ning sätestati Eesti ja Venemaa vaheline riigipiir.

Lipupäevad on 3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev, 2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev, 24. veebruar – iseseisvuspäev. Eesti Vabariigi aastapäev, 14. märts – emakeelepäev, 9. mai – Euroopa päev, maikuu teine pühapäev – emadepäev, 4. juuni – Eesti lipu päev, 14. juuni – üldriiklik leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna), 23. juuni – võidupüha, 24. juuni – jaanipäev, 20. august – taasiseseisvumispäev, 1. september – teadmistepäev, novembrikuu teine pühapäev – isadepäev. Lipud heisatakse ka kohaliku omavalitsuse volikogu valimise päeval ning Euroopa Parlamendi valimise päeval.

Igaühel on õigus heisata soovi korral lipp ka muudel päevadel, järgides Eesti lipu seaduse sätteid ning head tava. Eesti lipp heisatakse päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell kaheksa hommikul ning langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell kümme õhtul.

Vaata lisaks:
Eesti lipu seadus http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13003097 
Eesti lipu kasutamise hea tava http://www.valitsus.ee/redirect/637
Multifilm lipupäevast http://www.valitsus.ee/redirect/640