2. veebruaril heisatakse Eestis lipud

01.02.2008 | 16:41

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
1. veebruar 2008

Homme, 2. veebruaril on Eestis lipupäev. Tartu rahulepingu aastapäeva puhul heiskavad Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud organisatsioonid.

2. veebruaril 1920 allkirjastasid Eesti Vabariigi valitsuse ning Venemaa Sotsialistliku Föderatiivse Nõukogude Vabariigi rahvakomissaride nõukogu esindajad Tartus lepingu, milles Venemaa tunnustas Eesti rippumatust ja iseseisvust. Rahulepinguga lõpetati kahe riigi vaheline sõjaseisukord ning sätestati Eesti ja Venemaa vaheline riigipiir.

Lipupäevi on aastas 13: 3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev, 2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev, 24. veebruar – iseseisvuspäev. Eesti Vabariigi aastapäev, 14. märts – emakeelepäev, 9. mai – Euroopa päev, maikuu teine pühapäev – emadepäev, 4. juuni – Eesti lipu päev, 14. juuni – üldriiklik leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna), 23. juuni – võidupüha, 24. juuni – jaanipäev, 20. august – taasiseseisvumispäev, 1. september – teadmistepäev, novembrikuu teine pühapäev – isadepäev.

Igaühel on õigus heisata soovi korral lipp ka muudel päevadel, järgides Eesti lipu seaduse sätteid ning head tava. Eesti lipp heisatakse päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell kaheksa hommikul ning langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell kümme õhtul.

Vaata lisaks:
Eesti lipu seadus http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=882755 
Eesti lipu kasutamise hea tava http://www.valitsus.ee/redirect/637

Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5609
sten.hansson@riigikantselei.ee