2009 oli õigusloomes mahukaim aasta

31.12.2009 | 15:40

Uudis
    • Jaga

Elektroonilise Riigi Teataja andmetel kehtis 1. jaanuaril 2009 Eestis 412 seadust (ilma välislepingute ratifitseerimise ja nendega ühinemise seadusteta). 2009. aasta jooksul muutus neist 306. Näiteks riigilõivuseadus, mis on enim muudetud seadus, muutus 33 korda (osad muudatused jõustuvad veel 2010. aastal).

1.jaanuaril 2010 jõustub 208 uut seaduse tervikteksti. Seega muutub üle poole kehtivatest seadustest. Eesti astumisel Euroopa Liitu 2004. aasta 1. mail jõustus 167 uut seaduse tervikteksti.

Valitsuse määruste uusi terviktekste jõustub 1. jaanuaril 160. Ministri määrustest muutuvad kõige ulatuslikumalt siseministri ja põllumajandusministri määrused, vastavalt 131 ja 122 määrust.

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
693 5605