40 kandidaati vastavad maavanema ametikoha nõuetele

19.05.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja19. mai 200440 avalikul konkursil maavanemaks kandideerinut vastavad ametikohale esitatavatele nõuetele, kinnitas valitsuse poolt maavanemakandidaatide hindamiseks moodustatud asjatundjate komisjon. Komisjon kinnitas täna kahe kandidaadi vastavust Hiiu maavanema ametikohale, nelja Ida-Viru, kolme Järva, nelja Lääne-Viru, seitsme Põlva, kahe Pärnu, nelja Rapla, viie Saare, nelja Tartu, kahe Valga, ühe Viljandi ja kahe Jõgeva maavanema ametikohale. Otsuse tegemisel toetus komisjon kandidaatide esitatud dokumentidele ja informatsioonile. Konkursile lubatud 44 kandidaadist neli ei vastanud maavanema ametikohale esitatavatele nõuetele, näiteks puudus nõutav töökogemus, keelteoskus või teadmised vastava maakonna kohta. Riigisekretär kuulutas välja avaliku konkursi 12 maavanema ametikoha täitmiseks 20. aprillil. Konkursile laekus 47 avaldust, millest komisjon lubas konkursile 44. Konkursile mittelubamise põhjusteks olid puudused dokumentides, näiteks kandidaadi kõrgharidust tõendava dokumendi puudumine või esitamata teave ametialase täiendõppe kohta. Konkursil osalevate kandidaatide nimesid ega isikuandmeid komisjon lähtudes avaliku teabe seadusest ei avalda. Komisjon esitab nõuetele vastavad maavanemakandidaadid regionaalministrile, kes valib iga maakonna kandidaatide seast välja isiku, keda ta tutvustab maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidu üldkoosolekule ning kuulab ära üldkoosoleku arvamuse. Seejärel esitab regionaalminister maavanemakandidaadi ametisse nimetamiseks Vabariigi Valitsusele, lisades maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidu üldkoosoleku arvamuse.

Ametlik konkursiteade http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=525786

Lugupidamisega,
Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5951 sten.hansson@riigikantselei.ee