Algab Euroopa Liidu teemaline uurimisvõistlus kooliõpilastele

14.02.2005 | 10:14

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja14. veebruar 2005 Eesti Ajalooõpetajate Selts ja Riigikantselei Euroopa Liidu teabetalitus korraldavad uurimistööde võistluse õpilastele teemal “Kuidas jõudis Euroopa Liit minu kodukohta”. Õpilastööde võistluse eesmärk on ärgitada noori uurima, kuidas on Eesti astumine Euroopa Liitu mõjutanud inimeste igapäevaelu nende lähiümbruses. Õpilasuurimuste esitamise tähtaeg on 15. aprill. Parimad uurijad selguvad 9. maiks, Euroopa päevaks.

Võistlusele oodatakse õpilaste iseseisvaid uurimistöid, mis näitaks ühe või enama Euroopa Liidu toetusega seotud ettevõtmise kaudu, millist mõju on see avaldanud nende vallale, linnale ja maakonnale ning tema elanikele. Oodatud on ka noortele suunatud või noorte osalusel toimunud Euroopa Liitu tutvustavate ettevõtmiste käsitlused.

Informatsioon Euroopa Liidu toetuste kohta on kättesaadav ministeeriumide, struktuurifondide rakendusüksuste ning koostööprogrammide veebilehekülgedel. Lisateavet maakonnas eluviidud arendusprojektide kohta oskavad anda maakondlikud Euroopa Liidu teabekorraldajad.

Võistluse juhendmaterjali leiate Eesti Ajalooõpetajate Seltsi koduleheküljelt www.eas.edu.ee.

Lisainformatsioon:
Mare Räis, Eesti Ajalooõpetajate Seltsi liige
telefon 646 1619
e-post mare.rais@ekk.edu.ee

Villu Känd, riigikantselei EL teabetalituse juhataja
telefon 693 5729
e-post villu.kand@riigikantselei.ee
www.riigikantselei.ee/euroopa