Ametlikud Teadaanded alates juulist ainult elektroonilisel kujul

19.06.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 19. juunil  Vastavalt muutunud “Riigi Teataja seadusele” hakkab 1.juulist 2003 ametlik väljaanne Ametlikud Teadaanded  ilmuma ainult elektroonilisel kujul. Selleks luuakse esimesest juulist internetis avalik veebilehekülg aadressil www.ametlikudteadaanded.ee Leheküljel on üleval kasutajajuhendid nii lugejatele kui teadaannete esitajatele. Ametlikes Teadaannetes avaldatakse kõik kutsed, teated ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest (näiteks erinevad kohtuteated, pankrotiteated, kinnistamisteated, konkursiteated jpm). Teadaannete kasutamine elektrooniliselt tagatakse mugava otsingusüsteemi abil, mille tulemusel vajalike teadaannete leidmine muutub kiiremaks ja tõhusamaks. Kaob vajadus kulutada aega teadaannete otsimisele mitmekümne leheküljelisest paberväljaandest. 

Ametlikke Teadaandeid on igaühel õigus tasuta kasutada. Eesti Rahvusraamatukogu, rahvaraamatukogud ning valla- ja linnavalitsused võimaldavad vastavate tehniliste võimaluste olemasolul soovijatel kasutada Ametlikke Teadaandeid.

 

Lugupidamisega,

Marko Ringo

Riigikantselei pressinõunik

Tel 693 5728