Arhiivinõukogu valis riigiarhivaari kandidaadiks Priit Pirsko

15.09.2010 | 17:46

Uudis
    • Jaga

15.09.2010

Arhiivinõukogu valis täna senise riigiarhivaari Priit Pirsko riigiarhivaari ametikohale ka järgnevaks viieks aastaks. Riigisekretär esitab kandidaadi ametisse nimetamiseks Vabariigi Valitsusele.

Priit Pirsko (s. 1964) on lõpetanud cum laude Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo eriala ning kaitsnud samas filosoofiamagistri kraadi ajaloo erialal. Aastatel 1993-1999 töötas Priit Pirsko Eesti Ajalooarhiivi direktorina, aastatel 1999-2000 oli ta Rahvusarhiivi regionaaldirektor ja riigiarhivaari asetäitja ning alates 2000. aastast riigiarhivaar.

Riigisekretär kuulutas 14. juunil välja avaliku konkursi riigiarhivaari leidmiseks, kuna riigiarhivaar Priit Pirsko viieaastane ametiaeg oli lõppemas. Riigikantseleile laekus 6. augustiks kaks avaldust avalikul konkursil osalemiseks. Üks kandidaat konkursi esimesest voorust edasi ei pääsenud.

Kandidaadid esitasid Arhiivinõukogule tegevuskava riigiarhivaarina järgmiseks viieks aastaks. Arhiivinõukogu esimees, riigisekretär Heiki Loot ütles, et Priit Pirsko on teoreetiliste teadmiste ja administratiivse suutlikkusega end selles ametis kümne aasta jooksul tõestanud. „Arhiivinõukogu üksmeelne toetus on ühtlasi nii tunnustuseks senitehtud töö eest kui ka usaldusavaldus esitatud tegevuskavale,“ lisas Loot.

Rahvusarhiivi järgmise viie aasta olulisemad eesmärgid on digitaalarhiivi ülesehitamine, arhiivikasutuse arendamine, arhiivihoonete rajamine Tartusse ja Tallinnasse ning uue arhiiviseaduse ja -eeskirja rakendamine.

Kandidaadilt eeldati magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni soovitavalt ajaloo, arhiivinduse või dokumendihalduse erialal, eelnevat kogemust dokumendihalduse või arhiivindusega seotud valdkonnas, vähemalt kolm aastat organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemust ning põhjalikke teadmisi arhiivinduse korraldamisest ja juhtimisest.

Riigiarhivaari põhiülesandeks on Rahvusarhiivi juhtimine ja esindamine. Rahvusarhiiv on Riigikantselei haldusalas asuv riigi arhiivide süsteem, kuhu kuuluvad Ajalooarhiiv, Riigiarhiiv, Filmiarhiiv ja 6 maa-arhiivi: Harju, Lääne, Lääne-Viru, Saare, Tartu ja Valga.

Lisainformatsioon:

Rahvusarhiiv http://www.ra.ee

Ametlik konkursikuulutus http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1

Kristiina Tiimus

Riigikantselei

693 5605

kristiina.tiimus@riigikantselei.ee