Arhiivinõukogu valis riigiarhivaari kandidaadiks Priit Pirsko

21.09.2005 | 15:52

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja 21. september 2005 Arhiivinõukogu valis täna senise riigiarhivaari Priit Pirsko riigiarhivaari ametikohale ka järgnevaks viieks aastaks. Riigisekretär esitab avalikul konkursil heaks kiidetud kandidaadi valitsusele ametisse nimetamiseks.

Priit Pirsko (s. 1964) on lõpetanud cum laude Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo eriala ning kaitsnud samas filosoofiamagistri kraadi ajaloo erialal. Aastatel 1993-1999 töötas Priit Pirsko Eesti Ajalooarhiivi direktorina. Aastatel 1999-2000 oli ta Rahvusarhiivi regionaaldirektor ning alates 2000. aastast riigiarhivaar.

Riigiarhivaari põhiülesandeks on Rahvusarhiivi juhtimine ja esindamine ning riigi asjaajamise ja arhiivinduse arengu kavandamises osalemine. Järgmise viie aasta olulisemad Rahvusarhiivi arendusvaldkonnad on digitaalarhiivindus ja arhiivijärelevalve.

Riigisekretär kuulutas 22. augustil välja avaliku konkursi riigiarhivaari leidmiseks, kuna riigiarhivaar Priit Pirsko viieaastane ametiaeg oli lõppemas. Riigikantseleile laekus 7. septembriks üks avaldus avalikul konkursil osalemiseks.

Kandidaadilt eeldati magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni soovitavalt ajaloo, arhiivinduse või dokumendihalduse erialal ning põhjalikke teadmisi arhiivinduse juhtimisest ning elektroonilise dokumendihalduse, digitaalarhiivinduse ja arhiivijärelevalve põhimõtetest.

Rahvusarhiiv on riigikantselei haldusalas asuv riigi arhiivide süsteem, kuhu kuuluvad Ajalooarhiiv, Riigiarhiiv, Filmiarhiiv ja 10 maa-arhiivi: Harju, Hiiu, Jõgeva, Lääne, Lääne-Viru, Pärnu, Saare, Tartu, Valga ja Viljandi.

Lisainformatsioon:
Ametlik konkursikuulutus http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade= 676495 
Arhiiviseadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=742357 
Arhiivinõukogu http://www.valitsus.ee/redirect/596
Rahvusarhiiv http://www.ra.ee

Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5609
sten.hansson@riigikantselei.ee