Arutati Euroopa Tuleviku Konvendi hetkeseisu ja tulevikku

19.07.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Neljapäeval arutas Euroopa Tuleviku Konvendi Eesti tugirühm konvendi tegevust esimese poolaasta jooksul. Konvendi Eesti Sekretariaat andis ülevaate toimunust.

Valitsuse aseesindaja Henrik Hololei sõnul on Eesti esindajad konvendi töösse hästi sisse elanud. "Kandidaatriikide esindajaid koheldakse esimest korda võrdselt liikmesriikide esindajatega ja see annab meile hea võimaluse rääkida kaasa Euroopa tuleviku kujundamisel. Samuti on konvendi töös osalemine heaks harjutuseks tulevikus EL liikmesriigina otsusetegemise protsessis kaasalöömiseks."

Vastavalt ülevaatele on esimeste kuude jooksul lahendatud mitmeid protseduurilisi küsimusi ja defineeritud konvendi ülesanded. Toimunud arutelud näitavad, et kuigi konvendi liikmete arvamused on väga erinevad, kaldub enamus pooldama mõõdukat reformi. Ka senini on Eesti esindajad seisnud praeguse süsteemi positiivsete külgede säilitamise eest, toetades otsusetegemise muutmist tõhusamaks ja läbipaistvamaks.

Hololei rõhutas, et kõik Eesti esindajad konvendis peavad oluliseks riikide võrdset kohtlemist vaatamata nende suurusele. "Näiteks Euroopa Komisjoni volinike süsteemi ümberkujundamisel peaks sarnase esindatuse saama nii suured kui väikesed riigid."

Alates juunist on tööd alustanud kuus töögruppi, kus osalevad ka Eesti esindajad. Loodud töögruppides on arutluse all rahvusparlamentide roll Euroopa Liidus, pädevuse jaotus EL ja liikmesriikide vahel, põhiõiguste harta, subsidiaarsus, EL kui juriidilise isiku staatus ning majanduslikud küsimused.

Euroopa Tuleviku Konvendi Eesti tugirühm koosneb erinevate EL teemaga seotud ministeeriumide, Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei ja Riigikantselei esindajatest. Töörühma tööd juhatab Henrik Hololei. Valitsust esindab Euroopa Tuleviku Konvendis Lennart Meri, asendusliikmeks on Henrik Hololei.

Lähem info:
Gert Antsu
Eurointegratsiooni büroo planeerimise ja analüüsi talituse juhataja
6935 224