Asjatundjate komisjon ei lubanud edasisele konkursile kaht Lääne maavanema kandidaati

28.07.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Valitsuse poolt maavanemakandidaatide hindamiseks moodustatud asjatundjate komisjon lubas 11st Harju, Võru ja Lääne maavanemaks kandideerijast konkursil jätkata üheksal inimesel.

Komisjon otsustas üht kandidaati esitatud dokumentide alusel konkursile mitte lubada, üks kandidaat kuulutati aga maavanema ametikohale esitatavatele nõuetele mittevastavaks. Mõlemad väljajäänud kandidaadid olid soovinud saada Lääne maavanemaks.

Seega jääb Lääne maavanema kohale edasi kandideerima kaks inimest, Võru maavanema kohale endiselt kolm ning Harju maavanema kohale neli inimest.

Valitsuse poolt maavanemakandidaatide hindamiseks moodustatud asjatundjate komisjon kavatseb järgmise nädala algul viia läbi vestlused kandidaatidega. Ettepanekud parimate maavanemakandidaatide osas plaanib komisjon esitada regionaalminister Jaan Õunapuule hiljemalt 20. augustiks.

Riigisekretär Heiki Loot kuulutas konkursid kolmele vabale maavanema ametikohale välja juuni lõpus seoses asjaoludega, et praeguse Lääne maavanema Jaanus Saha ametiaeg saab ümber 22. septembril, Harju maavanema Orm Valtsoni volitused lõpevad 1. oktoobril ning Võru maavanemaks olnud Mait Klaassen suundus asendusliikmeks Riigikokku.

Dagmar Kleinert
Riigikantselei personalitalituse konsultant
Tel: 693 5760

Üve Maloverjan
Valitsuse meedianõunik
Tel: 693 5719