August Rei tuhastatud põrm jõuab Eestisse

19.07.2006 | 15:30

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja19. juuli 2006 Pühapäeval, 23. juulil kell 10 saabub Rootsist Eestisse ümbermatmiseks endise riigivanema ja peaministri presidendi ülesannetes August Rei tuhastatud põrm. Tallinna Reisisadama D-terminalis võtab endise riigivanema ja tema abikaasa Therese Rei tuhastatud põrmud auavaldustega vastu jalaväe väljaõppekeskuse Üksik-vahipataljoni spaleer ja Eesti Vabariigi liputoimkond. Pärast vastuvõtutseremooniat viiakse tuhastatud põrmud Üksik-vahipataljoni. August Rei ja tema abikaasa maetakse 27. augustil Tallinna Metsakalmistule. Asutava Kogu ja Riigikogu esimehel, riigivanemal, ministril ning diplomaadil August Reil oli suuri teeneid nii Eesti iseseisvuse saavutamisel kui ka demokraatliku riigi ülesehitamisel. 1940. aastal õnnestus Reil Läti kaudu põgeneda Rootsi. Pärast Jüri Uluotsa surma sai August Reist eksiilvalitsuse peaminister presidendi ülesannetes. August Rei suri Rootsis 29. märtsil 1963. aastal pärast oma seitsmekümne seitsmendat sünnipäeva.

Rei elulugu Vabariigi Presidendi veebilehel:
http://www.president.ee/et/vabariik/riigipead.php?gid=10714

Fotod:
rei.jpg
rei_portree.jpg

Taustainfo tseremoonia kohta:

10+1 jalaväe väljaõppekeskuse Üksik-vahipataljoni kaitseväelasest koosnev spaleer ja Eesti Vabariigi liputoimkond rivistuvad umbes kell 10.15 Tallinna Reisisadama D-terminali juures. Spaleer ja liputoimkond võtavad auandmiseks valvel ning autost välja võetav hauaplaat ja tuhastatud põrmudega urnid kantakse spaleeri vahelt läbi. Urnid ja plaat asetatakse matuseautosse ning seejärel suundub masin koos saateautoga Üksik-vahipataljoni (Rahumäe tee 4a). Urnid paigutatakse kuni matuseni väeosa korrapidaja valve alla.

Kaitseväe Garnisonimäärustiku järgi on kaitseväe spaleer väeüksus, mis on ettenähtud korras rivistatud kahel pool teed, kust vastuvõetav (saadetav) isik läbi sõidab või läheb. Spaleeride määramise eesmärk on väljendada austust.

Kontaktisik pühapäeval: Kaitsejõudude Peastaabi teavitusosakonna ülema kt.nooremleitnant Georgi Koko¨inski, tel 717 1084; 56 477 513

Lisainfo valitsuse kommunikatsioonibüroost:
Inga Jagomäe, tel 52 81 467