Avaldati Eesti dokumendihalduse standard

09.06.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei tellimusel valmistati ette ja avaldati standard, mis esitab organisatsioonidele põhimõtted, nõuded ja juhised dokumendihalduse korraldamiseks ja dokumendisüsteemi väljatöötamiseks. Dokumendihalduse poliitika ja protseduuride standardimine tagab kõigile dokumentidele vajaliku tähelepanu ja kaitse ning informatsiooni lihtsama kättesaadavuse.

Dokumendihaldus on standardi järgi halduse ala, mis tegeleb dokumentide loomise, saamise, alalhoidmise, kasutamise ning eraldamise tõhusa ja süstemaatilise ohjega, sh organisatsiooni tegevust ja toiminguid kajastava tõestusmaterjali alalhoidmisega.

Eesti Standardikeskuse poolt Eesti standardina avaldatud standard on rahvusvahelise standardi ISO 15489-2001 Information and documentation. Records management ingliskeelse teksti tõlge eesti keelde. Standardit kasutatakse eRiigi programme rakendatavates riikides elektroonilise dokumendihalduse juhendina, samuti erasektoris kvaliteedistandardisüsteemi ISO 9001 rakendamisel.

Standard kehtib igas vormingus või andmekandjal olevate dokumentide haldamise kohta, mille oma tegevuse käigus on loonud või saanud mistahes avalik või eraõiguslik organisatsioon, ning kõigile üksikisikutele, kelle kohustuseks on dokumentide loomine ja alalhoidmine. Ehkki mõnes riigis hõlmab dokumendihaldus ka arhiivihaldust, ei sisalda ISO 15489 arhivaalide haldamist arhiiviasutustes.

Standard võeti Eestis üle avalike ja eraarhiivide toel ning infotöö spetsialistide kaasabil. Projekti juhtis Riigikantselei dokumendihalduse osakonna nõunik Veiko Berendsen. Standardit levitab Eesti Standardikeskus.

Lisainformatsioon:
Eesti Standardikeskus http://www.evs.ee
Riigikantselei dokumendihalduse osakond http://www.valitsus.ee/dokumendihaldus
Kädi Riismaa, dokumendihalduse osakonna juhataja, tel. 693 5959

Lugupidamisega,
Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5951 sten.hansson@riigikantselei.ee