Avalik konkurss: Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler

23.04.2019 | 11:56

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsleri põhiülesandeks on riigi eelarvepoliitika kujundamise ja selle elluviimise koordineerimine. Asekantsleri peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on riigireformi olulise osana tegevuspõhisele riigieelarvele ülemineku korraldamine ning uue kvaliteedi saavutamine riigi strateegilisel eesmärgistamisel ja valitsussektori pikaajalise fiskaalse kestlikkuse kindlustamisel.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, soovitavalt rahanduse või majanduse valdkonnas; 
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. vähemalt 5 aastat töökogemust koordineeritavas valdkonnas või sellega seonduval tegevusalal;
4. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
5. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Ametikohale asumise kuupäev on alates 01.07.2019.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, s.h. kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise; 
- elulookirjelduse, soovitavalt europassi CV vormil;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Kas Eesti riigi fiskaalne tulevik on tume või helge ning kuidas seda kõige tulemuslikumalt saaks riik mõjutada?“. Essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 15. mail 2019. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Konkurss Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsleri ametikohale“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 611 32 78 (Rahandusministeerium).