Avalik konkurss: Häirekeskuse peadirektor

09.01.2017 | 14:28

Uudis
    • Jaga


Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Häirekeskuse peadirektori ametikohale.

Häirekeskuse missioon on kujundada ja tagada turvalisemat elukeskkonda ning olla läbi ühtse hädaabinumbri 112 kindel, kiire ja asjatundlik abistaja õnnetuse korral.

Peadirektor kujundab ühiskonna vajadustest lähtuvaid kvaliteetseid avalikke teenuseid, sh pakub kõnetöötluse teenust teistele riigiasutustele. Ta tajub siseturvalisuse valdkonda tervikuna ning kaasab oma töötajad valdkonna probleemide lahendamisse, väärtustades igat inimest ja kujundades oma eeskujuga töössesuhtumist ja vastutustunnet.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2. teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus ja inglise keele oskus B2-tasemel;
3. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile, rõhuasetusega inimeste ja ressursside juhtimisele, kommunikatsioonile ja suhtevõrgustike loomisele (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).

Eelistame kandidaati, kellel on:
1. varasem kogemus muudatuste juhtimisel ning innovaatiline mõtteviis;
2. rahvusvahelise koostöö kogemus.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Päästeasutuse juhi nimetab viieks aastaks ametisse valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul Vabariigi Valitsus, kuulates ära Riigikogu õiguskomisjoni arvamuse.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise ja riigisaladusele juurdepääsu loa andmise;
- essee teemal „Häirekeskuse strateegilised valikud lähiaastatel ning peadirektori roll nende elluviimises“, maksimaalne pikkus 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt  25. jaanuaril 2017. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „HÄIREKESKUSE PEADIREKTORI KONKURSS“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).