Avalik konkurss: Haridus- ja Teaduministeeriumi noorte ja välissuhete asekantsler

29.03.2016 | 15:13

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte ja välissuhete asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Asekantsleri põhiülesandeks on Euroopa Liidu teemade, rahvusvahelise koostöö, noortevaldkonna ja keelevaldkonna koordineerimine ministeeriumi valitsemisalas. Lähiaastate oluline väljakutse on Eesti Euroopa Liidu eesistumise ettevalmistamise ning läbiviimise juhtimine Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus ning inglise keele oskus C1-tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega inimeste ja protsesside juhtimisel, kommunikatsioonil ning koostööl.

Eelistame kandidaati, kellel on:
1. rahvusvahelise koostöö kogemus;
2. head teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, otsustusprotsessidest ja EL liikmesriikide olukorrast/kultuurikontekstist.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 4. mail 2016. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "HTM asekantsleri konkurss" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 7350 250 (Haridus- ja Teadusministeerium).