Avalik konkurss: Haridus-ja Teadusministeeriumi kõrghariduse, teaduse ja keelepoliitika asekantsler

30.11.2018 | 13:38

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär tühistas konkursi 27.12.2018 vastavalt haridus- ja teadusministri 21.12.2018 esitatud palvele.

Kõrghariduse, teaduse ja keelepoliitika asekantsleri ülesandeks on oma valdkondade strateegiate kujundamine ja elluviimine, s.h. kõrghariduse vastutusvaldkondade täpsem määratlemine, teaduse ühiskondliku mõju suurendamine ja keeletoe kohandamine areneva tehnoloogilise keskkonnaga.

Kandidaadile esitatavad nõuded: 
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel; 
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on: 
1. eelnev töökogemus kõrghariduse, teaduse või keelepoliitika valdkonnas;
2. tippjuhina töötamise kogemus;
3. doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada: 
- motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise; 
- elulookirjelduse (soovitavalt europassi CV vormil); 
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta.

Kandideerimistaotlus palume esitada hiljemalt 10. jaanuariks 2019 (konkurss on tühistatud) tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Konkurss tippjuhtide ametikohtadele“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 735 0250 (Haridus- ja Teadusministeerium).