Avalik konkurss: Haridus-ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse ning koolivõrgu asekantsler

23.04.2019 | 10:34

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Haridus-ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse ning koolivõrgu asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Asekantsler vastutab kutse- ja täiskasvanuhariduse ning koolivõrgu arendamise eest. Asekantsleri töö eesmärk on kõigile kättesaadav elukestev õpe, au sees olev kutseharidus ning tipptasemel haridust toetav koolivõrk. 

Kandidaadile esitatavad nõuded: 
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel; 
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on: 
1. eelnev töökogemus haridusasutuse juhtimisel;
2. tippjuhina töötamise kogemus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada: 
- motiveeritud avalduse, sh kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise; 
- elulookirjelduse (soovitavalt europassi CV vormil); 
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal: „Minu visioon targast ja tegusast  Eestist aastal 2035“. Essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 15. mail 2019. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Konkurss Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsleri ametikohale“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 735 0384 (Haridus- ja Teadusministeerium).