Avalik konkurss: Haridus- ja Teadusministeeriumi planeerimise asekantsler

14.08.2017 | 12:25

Uudis
    • Jaga
Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Haridus- ja Teadusministeeriumi planeerimise asekantsleri ametikoha täitmiseks. Asekantsleri põhiülesandeks on ministeeriumi valitsemisala ressursside planeerimine. Lisaks koordineerib asekantsler valitsemisala strateegiliste eesmärkide seire, e-teenuste ning infosüsteemide arendamise ja haldamise ning riigivara valitsemise korraldamise küsimusi. Lähiaastate olulised väljakutsed on programmipõhise eelarvestamise praktika jätkuv täiustamine, haridusstatistika korrastamine koostöös Statistikaametiga ning valitsemisala e-teenuste ja IT strateegia elluviimine – hariduspilve loomine. Kandidaadile esitatavad nõuded:1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus ning inglise keele oskus C1-tasemel;2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega inimeste ja protsesside juhtimisel, kommunikatsioonil ning koostööl. Eelistame kandidaati, kellel on:1. eelnev töökogemus strateegilise planeerimise või finantsvaldkonnas;2. tippjuhina töötamise kogemus. Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat. Kandidaatidel palume esitada:- motiveeritud avaldus;- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise. Dokumendid palume esitada hiljemalt 1. septembril 2017. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "HTM asekantsleri konkurss" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee. Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 735 0250 (Haridus- ja Teadusministeerium).