Avalik konkurss: Haridus- ja Teadusministeeriumi planeerimise ja halduse asekantsler

23.04.2019 | 10:34

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Haridus- ja Teadusministeeriumi planeerimise ja halduse asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Asekantsleri ülesandeks on strateegilise planeerimise, ressursside juhtimise ja strateegiliste eesmärkide seire koordineerimine ning riigivara valitsemise ja andmehalduse korraldamise küsimused. Asekantsleri töö eesmärk on väärtuspõhine ja ambitsioonikas haridusstrateegia, usaldusväärne haridusstatistika ja –analüüs ning heaperemehelikult valitsetud riigivara.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. eelnev töökogemus poliitikavaldkonna planeerimisel;
2. tippjuhina töötamise kogemus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, sh kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjelduse (soovitavalt europassi CV vormil);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal: „Minu visioon targast ja tegusast  Eestist aastal 2035“. Essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 15. mail 2019. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Konkurss tippjuhtide ametikohtadele“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 735 0384 (Haridus- ja Teadusministeerium).