Avalik konkurss: Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus-ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduspoliitika asekantsler

03.09.2021 | 16:33

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus-ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduspoliitika asekantsleri ametikohale
  • Jaga

Teadus-ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduspoliitika asekantsleri põhiülesandeks on teadus-, kutseharidus-, kõrgharidus- ja täiskasvanuhariduse poliitika kujundamine ning selle elluviimise koordineerimine.

Asekantsleri peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on:

 • Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021- 2035 elluviimine;
 • haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 elluviimine;
 • paindliku kutsehariduse arendamine;
 • kõrghariduse rahastust puudutava debati vedamine;  paindliku ja kvaliteetse täiskasvanuhariduse arendamine;  oskuste ja kutsesüsteemi reformi läbiviimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
 2. vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt tippjuhid.riigikantselei.ee/kompetentsimudel); Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja, Väärtuse looja

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

 1. poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi kogemus;
 2. doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 3. ülikoolis või teadusasutuses töötamise kogemus;
 4. rahvusvahelise koostöö kogemus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat. Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaadil palume esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus, sisestatuna konkursiveebi;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • essee teemal „Minu sihid aastaks 2026 teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika kujundajana“ (kuni 2 lk);
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 20.09.2021 tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee. Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei)