Avalik konkurss: Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler

03.09.2021 | 17:31

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsleri ametikohale.
  • Jaga

Üldharidus- ja noortepoliitika asekantsleri põhiülesandeks on alusharidus-, üldharidus- ja noortepoliitika kujundamine ning selle elluviimise koordineerimine.

Asekantsleri peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on:

 • uue struktuurifondide kasutamise perioodi edukas käivitamine ja rakendamine;
 • haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 rakendamise käivitamine;
 • noortevaldkonna arengukava 2021-2035 tegevuste käivitamine;
 • õpetajate järelkasvu ja jätkusuutlikkuse tegevuste edukas käivitamine;
 • alus- ja üldhariduse õppekavade nüüdisajastamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
 2. vähemalt 5-aastane organisatsiooni ja struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://tippjuhid.riigikantselei.ee/kompetentsimudel). Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja, Väärtuse looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

 1. poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi kogemus;
 2. õppekavade arendamise ja arendustöörühmade juhtimise kogemus;
 3. töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat. Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus, sisestatuna konkursiveebi;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • essee teemal „Minu sihid aastaks 2026 üldharidus- ja noortepoliitika kujundajana“ (kuni 2 lk);
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 20.09.2021 tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).