Avalik konkurss: Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler

04.12.2020 | 21:30

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsleri ametikohale.

Kaitseplaneerimise asekantsleri peamiseks ülesandeks on riigikaitse planeerimine riigikaitse arengukava kaudu ning riigikaitse valdkonna eelarve juhtimine.

Asekantsler juhib riigikaitse planeerimise ja kaitseinvesteeringute osakondade tööd ning oma pädevuse piires nende valdkondade tegevust valitsemisala- ja riigiüleselt. Asekantsleri vastutusvaldkonda kuulub Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse tegevuse koordineerimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2. vähemalt 5-aastane struktuuriüksuse või organisatsiooni juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://tippjuhid.riigikantselei.ee/kompetentsimudel) rõhuasetusega „Tuleviku kujundaja“ ja „Tulemuste saavutaja“ kompetentsidele
5. väga head teadmised Eesti sõjalise kaitse tänasest toimimisest.

Eelistatud on kandidaadid, kellel on:
1. varasem valdkonnas töötamise kogemus;
2. rahvusvahelise ning ametkondadevahelise koostöö kogemus;
3. väga hea arusaamine NATO ja EL toimemehhanismidest;
4. läbitud ajateenistus.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avalduse;
- elulookirjeldus, sisestatuna konkursiveebi;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- Essee teemal: „Vähemaga rohkem – olulisemad väljakutsed väikeriigi kaitseplaneerimises.“, essee soovitatav pikkus kuni kaks lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 18.12.2020. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 717 0014 (Kaitseministeerium).