Avalik konkurss: Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsler

04.12.2020 | 21:34

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsleri ametikohale.

Kaitsevalmiduse asekantsleri peamiseks ülesandeks on Eesti kaitse- ja kriisivalmiduse tõstmine.

Asekantsler juhib kaitsevalmiduse ja kaitseväeteenistuse osakonna tööd ning oma pädevuse piires nende valdkondade tegevust valitsemisala- ja riigiüleselt. Asekantsleri vastutusvaldkonda kuulub Kaitseressursside Ameti, Kaitseliidu ja kultuuripärandi ülesandeid täitva ministeeriumi hallatava riigiasutuse tegevuse koordineerimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2. vähemalt 5-aastane struktuuriüksuse või organisatsiooni juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://tippjuhid.riigikantselei.ee/kompetentsimudel), rõhuasetusega „Tuleviku kujundaja“ ja „Tulemuste saavutaja“ kompetentsidele
5. väga head teadmised Eesti sõjalise kaitse tänasest toimimisest.

Eelistatud on kandidaadid, kellel on:
1. varasem valdkonnas töötamise kogemus;
2. rahvusvahelise ning ametkondadevahelise koostöö kogemus;
3. väga hea arusaamine NATO ja EL toimemehhanismidest;
4. läbitud ajateenistus.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avalduse;
- elulookirjeldus, sisestatuna konkursiveebi;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- Essee teemal:  „Mida teha olemasolevate võimaluste juures  teisiti, et Eesti oleks kaitseks valmis?“, essee soovitatav pikkus kuni kaks lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 18.12.2020. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 717 0014 (Kaitseministeerium).