Avalik konkurss: Kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsler

12.01.2016 | 11:26

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Asekantsleri ülesandeks on valitsemisala õigusloome tagamine, küberpoliitika ja IKT-valdkonna koordineerimine, ministeeriumi töökeskkonna, õigusteeninduse, finantsarvestuse, infohalduse tagamine ning valitsemisala tugiteenuste sõja- ja kriisiaja funktsionaalsuse arendamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. teenistusülesannete täitmiseks piisav haridus, inglise keele oskus ning vähemalt 3-aastane struktuuriüksuse või organisatsiooni juhtimise kogemus;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, protsesside juhtimisele, suhtevõrgustike loomisele ja kommunikatsioonile.
3. head teadmised Eesti avalikust teenistusest ning erinevatest juhtimismeetoditest ja organisatsiooniteooriatest;
4. head teadmised Eesti riigikaitse korraldusest ja planeerimisest ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhisuundadest.

Eelistame kandidaati kellel on: 
1. koostööprojektide planeerimise ja juhtimise ning organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
2. varasem riigikaitse või julgeoleku valdkonnas töötamise kogemus;
3. inglise keele oskus C1 tasemel.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Kaitseministeeriumi tugiteenuste tulevik muutuvas riigis“, essee soovitatav pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 27. jaanuaril 2016. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "KAITSEMINISTEERIUMI ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 717 0014 (Kaitseministeerium).