Avalik konkurss: Kaitseressursside Ameti peadirektor

02.10.2018 | 08:57

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kaitseressursside Ameti peadirektori ametikoha täitmiseks.

Kaitseressursside Ameti peadirektor juhib ja korraldab ameti tööd. Peadirektori peamised väljakutsed on luua uusi ja kaasaegseid lahendusi ajateenistuse kestlikkuse tagamiseks, ajateenistuse ja tegevteenistuse tutvustamiseks, kaitseväekohustuslaste ja koostööpartnerite teenindamiseks ja teavitamiseks ning sundkoormiste valdkonna arendamiseks.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. teenistusülesannete täitmiseks piisav haridus ja 3-aastane juhtimiskogemus;
2. inglise keele oskus B2 tasemel;
3. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. väga head teadmised julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhisuundadest ning sõjalise kaitse korraldusest;
2. varasem riigikaitse või julgeoleku valdkonnas töötamise kogemus;
3. laiapindsete koostööprojektide planeerimise ja juhtimise kogemus;
4. vene keele oskus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avalduse, sh kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjelduse europassi CV vormil;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal "Kaitseressursside Amet aastal 2030". Essee soovitatav pikkus kuni kaks lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 30. novembril 2018. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõna "Kaitseressursside Ameti peadirektor" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 717 0014 (Kaitseministeerium).