Avalik konkurss: Keeleameti peadirektor

10.06.2021 | 16:05

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi keeleameti peadirektori ametikohale.
    • Jaga

Peadirektor juhib ametit ja tagab tööprotsesside ja inimeste juhtimise kaudu riigi keelepoliitika elluviimise.

Peadirektori lähiaastate peamisteks väljakutseteks on:
•    Eesti keele positsiooni tugevdamine ühiskonnas ja selleks nüüdisaegsete lahenduste  väljatöötamine.
•    Riikliku järelevalve arendamine.
•    Täiskasvanute eesti keele kui teise keele õppe korralduse tõhustamine

Kandidaadile esitatavad nõuded: 
1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt tasemel C1 ja vene keele oskus vähemalt B1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile  https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtidekompetentsimudel). Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja, Väärtuste looja.

Eelistame kandidaati, kellel on:
1. organisatsiooni juhtimise kogemus;
2. erasektoris töötamise kogemus;
3. teenusorganisatsioonis töötamise kogemus.

Ametikohale asumise eeldatav aeg on oktoober 2021. Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat

Kandideerimistaotluses palume esitada:
1. motiveeritud avaldus;
2. CV;
3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
5. essee teemal: "Keeleamet eesti keele tuleviku kujundajana", essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 10.08.2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei)