Avalik konkurss: Keeleinspektsiooni peadirektor

02.09.2016 | 13:29

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Keeleinspektsiooni peadirektori ametikoha täitmiseks.

Peadirektori põhiülesandeks on Keeleinspektsiooni juhtimine ning edasiarendamine nõustava organisatsioonina isikute ja tööandjate keelealaste õigusaktide rakendamisel ning keeleoskusnõuete kohaldamisel.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus ning inglise keele oskus vähemalt tasemel B2;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuga inimeste ja protsesside juhtimisel, kommunikatsioonil ning koostööl.

Eelistame kandidaati, kes tunneb Eesti keelepoliitikat ning omab edukat muudatuste juhtimise kogemust.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 7. oktoobril 2016. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "Keeleinspektsiooni peadirektori konkurss" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 735 0250 (Haridus- ja Teadusministeerium).