Avalik konkurss: Keskkonnaameti peadirektor

15.10.2018 | 10:33

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja konkursi Keskkonnaameti peadirektori ametikoha täitmiseks.

Keskkonnaameti peadirektor on eestvedaja, kes tagab läbi ameti tööprotsesside ja inimeste juhtimise riigi keskkonnakasutuse, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitika elluviimise ning keskkonna kaitseks kehtestatud seaduste ja normide täitmise kontrollimise.

Peadirektori peamiseks väljakutseks on Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni sisuline ühendamine, mille tulemusel on korrastatud ja ühtlustatud ühendatud organisatsiooni tööprotsessid ning tagatud kvaliteetsete teenuste pakkumine. Väljakutseks on ühtlustatada senise kahe erineva asutuse organisatsioonikultuur ning kujundada väärtuste- ja inimestekeskne organisatsioonikultuur ja juhtimine.*

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad;
2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus B2 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. strateegilise juhtimise ning poliitika rakendamise kogemus;
2. muudatuste elluviimise kogemus;
3. varasem tööalane kokkupuude keskkonna valdkonnas;
4. arusaamine Eesti avaliku sektori toimimisest.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, sh kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjelduse, soovitavalt europassi CV vormil;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Tagasivaade 2023. aastal: „Keskkonnaameti edulugu““.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 1.11.2018. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "Konkurss tippjuhti ametikohale" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei). 

* Seaduseelnõu Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamise kohta on Riigikogu menetluses (SE 710).