Avalik konkurss: Keskkonnainspektsiooni peadirektor

22.05.2019 | 11:36

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Keskkonnainspektsiooni peadirektori ametikoha täitmiseks.

Keskkonnainspektsiooni peadirektor tagab läbi asutuse tööprotsesside ja inimeste juhtimise looduskeskkonna kaitse.

Peadirektori peamisteks väljakutseteks on keskkonnajärelevalve tõhustamine läbi mõjusa järelevalve ja panustamise ennetus- ja nõustamistegevusse ning organisatsiooni teenuste kvaliteetne juhtimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus B2 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. varasem tööalane kokkupuude keskkonna valdkonnaga;
2. varasem kokkupuude riikliku järelevalve, kohtueelse uurimise ning väärtegude menetlemise valdkondadega.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, sh kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise; 
- elulookirjelduse, soovitavalt europassi CV vormil;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 12. juuniks 2019. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "Konkurss tippjuhti ametikohale" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).