Avalik konkurss: Keskkonnaministeeriumi asekantsler

02.09.2016 | 13:44

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Keskkonnaministeeriumi asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler juhib jäätme-, merekeskkonna kaitse ning veekaitse ja -kasutamise poliitika ettevalmistamist ja elluviimist.

Asekantsleri peamisteks väljakutseteks järgnevatel aastatel on:
• jäätmemajanduse korraldamise juhtimine;
• vee valdkonnas koormusallikate mõju vähendamine;
• merestrateegia rakendamise korraldamine;
• valmistumine valdkonna ametnike valmisolekuks EL-i eesistumiseks 2017. aastal ja edukas läbiviimine;
• Keskkonnaministeeriumi tegevuse korraldamine Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja rahvusvahelises koostöös.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega poliitikate kujundamisele, protsesside juhtimisele, strateegilisele juhtimisele ja inimeste juhtimisele.

Eelistame kandidaati, kellel on:
1. keskkonnaalane kõrgharidus;
2. vähemalt 5-aastane töökogemus keskkonnavaldkonnaga tegelemisel ning head teadmised valdkonnast;
3. hea vene keele oskus.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: "Tuhanded tonnid rehve – üks minu võimalus asekantslerina" (kuni 2 lk).

Dokumendid palume esitada hiljemalt 28. septembril 2016. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "KESKKONNAMINISTEERIUMI ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 626 2827 (Keskkonnaministeerium).