Avalik konkurss: Keskkonnaministeeriumi keskkonnakasutuse asekantsler

22.06.2021 | 08:40

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Keskkonnaministeeriumi keskkonnakasutuse asekantsleri ametikohale.
    • Jaga

Keskkonnakasutuse valdkonna asekantsleri vastutada on merekeskkonna, vee-, välisõhu ja 
kiirguskaitse ning keskkonnaseire poliitika väljatöötamise ja elluviimise korraldamine ning 
rahvusvahelise keskkonnaseire koordineerimine.

Asekantsleri peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on:

  • arendada kestlikku sinimajandust Eestis;
  • parandada merekeskkonna seisundit, tagada kvaliteetse joogivee kättesaadavus ja hea 
  • õhukvaliteet Eesti inimestele;
  • valmistada ette Eestis tuumaenergeetika kasutuselevõtmise võimalikkuse analüüs ja 
  • radioaktiivsete jäätmete lõppladestuspaiga leidmiseks vajalike eeltööde elluviimine;
  • arendada usaldusväärset ja kestlikku keskkonnaseiresüsteemi;
  • osaleda vee ja merevaldkonnas, sh piiriveekogude rahvusvahelises koostöös ja 
  • HELCOMi töös.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt
https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. rahvusvahelise koostöö kogemus;
2. poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi kogemus;
3. töökogemus ametikoha tegevusvaldkonnas;
4. vene keele oskus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Ametikohale asumise kuupäev on 01.01.2022. a.

Kandideerimistaotluses palume esitada: 
- motiveeritud avalduse;
- elulookirjelduse, sisestatuna konkursiveebi;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Minu kui asekantsleri plaan kestliku sinimajanduse arendamiseks 
Eestis“. Essee pikkus on kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 10. septembriks 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile 
tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee. Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).