Avalik konkurss: Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler

06.11.2019 | 10:53

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Kunstide asekantsler juhib kultuuripoliitika kujundamist ja elluviimist etenduskunstide, kirjanduse ja kirjastustegevuse, kujutava ja rakenduskunsti, loomemajanduse, arhitektuuri- ja disaini-, audiovisuaal- ja meedia- ning muusikavaldkonnas.

Asekantsleri lähiaastate olulisemad väljakutsed on strateegiadokumentide, sealhulgas Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030 koostamise eestvedamine, osalemine ja elluviimine ning EL struktuuritoetuste 2021-2027 perioodi ettevalmistamine oma vastutusvaldkonnas.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. kõrgharidus;
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt tasemel B2;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).

Eelistame kandidaati, kellel on:
1. kõrgharidus valdkonnaga seotud erialal ning praktiline töökogemus kultuurivaldkonnas;
2. strateegilise planeerimise kogemus;
3. valdkondadevaheliste projektide juhtimise/koordineerimise kogemus.

Ametikohale asumise aeg on 2020. a kevadel. 
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadil palume esitada: 
- motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise; 
- elulookirjeldus, soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Asekantsler kunstide valdkonna eestvedajana ja poliitikakujundajana. Võimalused ja väljakutsed“. Essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 9.12.2019. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "KULTUURIMINISTEERIUMI ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).