Avalik konkurss: Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler

15.12.2015 | 13:07

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kultuuriministeeriumi spordi asekanstleri ametikohale.

Spordivaldkonna eesmärk on rikastada kõikide eestimaalaste elu läbi sportliku tegevuse ning saavutuste. Spordi ühiskondlik roll on lähikümnendil nii Eestis kui mujal maailmas oluliselt tõusnud, olles suurim noorsoo- ja vabaajaliikumine Euroopas.

Asekantsleri peamised tööülesanded on spordivaldkonna teemade riiklik juhtimine ja sidumine ning spordi peamiste valdkondlike katusorganisatsioonide kaudu sporditöö koordineerimine. Asekantsler korraldab ministeeriumi kaudu rahastatavate riiklike programmide rakendamist ning valdkonnaga seotud strateegiliste dokumentide ja õigusaktide koostamist.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus ja haridus ning inglise keele oskus tasemel B2;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile, rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, inimeste ja protsesside juhtimisele, kommunikatsioonile, koostööoskusele ja suhtevõrgustike loomisele (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).

Kasuks tuleb:
1. väga hea Eesti spordielu tundmine ja töökogemus valdkonnas;
2. hea orienteerumine rahvusvaheliste (sh Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu) spordiorganisatsioonide töös;
3. valdkondadevaheliste projektide juhtimise/koordineerimise kogemus.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus, soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Riigi roll spordivaldkonna edendamisel - lähiaastate peamised väljakutsed ja võimalikud lahendused“ (1 lk).”

Dokumendid palume esitada hiljemalt 22. jaanuaril 2016. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "KULTUURIMINISTEERIUMI ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).